Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

RangeCorrel - kod ve grafik fonksiyonu

RangeCorrel(), iki veri kümesi için korelasyon katsayısını döndürür. Korelasyon katsayısı veri kümeleri arasındaki ilişkinin bir hesaplamasıdır.

Söz Dizimi:  

RangeCorrel(x_value , y_value[, Expression])

Dönüş verileri türü: sayısal

Veri serisi (x,y) çift olarak girilmelidir. Örneğin, dizi 1 ve dizi 2 olmak üzere (dizi 1 = 2,6,9 ve dizi 2 = 3,8,4) iki veri serisini değerlendirmek için RangeCorrel (2,3,6,8,9,4) yazarsınız ve bu da 0,269 değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız DeğişkenAçıklama
x-value, y-value Her bir değer, üçüncü bir isteğe bağlı parametresi bulunan kayıtlar arası fonksiyonların döndürdüğü tek bir değeri ya da bir değer aralığını temsil eder. Her değer veya değer aralığı, bir x-value veya bir y-values aralığına karşılık gelmelidir.
ExpressionHesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Sınırlamalar:  

Bu fonksiyonun hesaplanacak en az iki çift koordinata ihtiyacı vardır.

Metin değerleri, NULL değerleri ve eksik değerler NULL döndürür.

Örnekler ve sonuçlar:  

İşlev örnekleri
Örnekler Sonuçlar

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4,8,5)

0,2492 döndürür. Bu fonksiyon, kodda yüklenebilir ve ifade düzenleyicisinde görselleştirmeye eklenebilir.

Örnek:

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

RangeList:

Load * Inline [

ID1|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|x5|y5|x6|y6

01|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

02|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

03|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

04|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

 

Boyut olarak ID1 ve hesaplama içeren bir tabloda:RangeCorrel() fonksiyonu olan RangeCorrel(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6)), ID1 değerlerinin her biri için altı adet x,y çiftli aralık üzerindeki Correl değerini bulur.

Sonuç tablosu
ID1 MyRangeCorrel
01 -0.9517
02 -0.5209
03 -0.5209
04 -0.1599

 

Örnek:  

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

 

Boyut olarak RangeID ve hesaplama içeren bir tabloda:RangeCorrel() fonksiyonu olan RangeCorrel(Below(X,0,4,BelowY,0,4)), 4 olarak ayarlanan (count) üçüncü bağımsız değişken, yüklenen XY tablosundan dört adet x-y değerli bir aralık oluşturduğundan Below() fonksiyonlarının sonuçlarını kullanır.

Sonuç tablosu
RangeID MyRangeCorrel2
01 0.2492
02 -0.9959
03 -1.0000
04 -

RangeID 01 değeri, manuel olarak girilen RangeCorrel(2,3,6,8,9,4,8,5) ile aynıdır. Diğer RangeID değerleri için, Below() fonksiyonu tarafından üretilen dizi şöyledir: (6,8,9,4,8,5), (9,4,8,5) ve (8,5). Bu dizinin son öğesi null sonuç oluşturur.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!