Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Användarinställningar: Spara

På den här fliken finns inställningar för hur QlikView-dokument ska sparas.

 • Spara dokument som: Här kan du ställa in standardformatet för nya filer som sparas. Om du vill göra ändringar som endast påverkar det aktuella dokumentet, välj Spara fil som under Dokumentegenskaper: Allmänt istället.
 • Komprimering: I denna listruta anger du vilken grad av komprimering du vill ha i nya dokument. Om komprimering används, kommer filstorleken på alla nya filer att reduceras med 60-80 % (det faktiska resultatet beror på dokumentet). Om dokumentet komprimeras, kommer den tid som krävs för att spara det att öka något.
  • Med Medel komprimering komprimeras dokumentets alla delar utom tabelldata (som redan lagras komprimerat i QlikView).
  • Med Hög komprimering (standard) komprimeras även tabelldata. Man sparar plats, men tiden för att spara och ladda ökar.
  • Välj Ingen för att spara all data utan komprimering.
 • Spara före laddning: Om denna ruta är markerad kommer dokumentet att sparas automatiskt före varje skriptexekvering.
 • Spara info om återskapningsfil: Här kan du ange regler för hur säkerhetskopior av den aktuella QlikView-filen skapas. Automatiskt sparande är mycket praktiskt vid systemkrascher. Du kan ställa in den här funktionen så att den inträffar vid olika tidsintervaller (Varje _ Minut) och varje gång skriptet körs (Efter laddning).
  Anteckning om informationInga återskapningsfiler sparas för ett nytt dokument förrän dokumentet har sparats och fått ett dokumentnamn.
 • Säkerhetskopiering: Här kan du ange regler för hur tidigare kopior som har sparats automatiskt ska behållas. Om alternativet Säkerhetskopiera är förkryssat, kan du ange hur många säkerhetskopieringsversioner som ska behållas (Behåll senaste _ förekomsterna) och programmet kan också behålla ett urval av äldre förekomster enligt önskemål (Behåll vissa valda äldre förekomster).

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com