Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Exportera

I gruppen Kopiera till Urklipp gör man inställningar för hur arkobjekt ska kopieras till Urklipp.

I gruppen Inkludera namnlist och ram går det att ange inställningarna separat för var och en av följande arkobjektstyper: Listbox, statistikbox, multibox, tabellbox, indata-box, aktuella val-box och diagram för huruvida inkludera dessa layoutfunktioner eller inte i kopieringen.

Du kan göra inställningar för kopiering av tabeller under Kopiera tabell: Format. Från kommandot Kopiera till Urklipp i objektmenyn för QlikView-tabeller kan du göra ytterligare val angående den information som ska inkluderas vid export.

 • Hela tabellen: Om alternativet är markerat kommer en formaterad tabell, komplett med urvalsstatus, att kopieras. Inställningen rekommenderas om du kopierar för att presentera information.
 • Endast dataceller: Om alternativet är markerat kopieras endast rådata. Inställningen rekommenderas för att snabbt flytta data mellan dokument.
 • Visa alternativ i meny: Om alternativet är markerat kommer båda alternativen alltid att kunna nås från kommandot Kopiera till Urklipp för tabeller.

 

I gruppen Ersätt bild som standard kan du ange vad som ska placeras i Urklipp när kommandona Klipp ut och Kopiera används (Redigera-menyn). Normalt kopieras bara en bild av arkobjektet, men för ett antal arkobjekt finns det ytterligare alternativ:

 • Tabell för tabeller: Markera alternativet för att kopiera tabeller (tabellboxar, raka tabeller och pivottabeller) i tabellformat i stället för som en bild.
 • Värden för diagram: Markera alternativet för att kopiera diagram som underliggande tabellvärden i stället för en bild.
 • Möjliga värden för listboxar: Markera alternativet för att kopiera listboxar som möjliga värden i stället för en bild.
 • Text för knappar: Markera alternativet för att kopiera knappar som text i stället för bild.
 • Text för textobjekt: Markera alternativet för att kopiera textobjekt som text i stället för en bild.
 • Markeringar för aktuella val-box: Markera alternativet för att kopiera aktuella val-boxar som texturvalsmarkering i stället för en bild.

Inställningen Urklipp-zoom, som är oberoende av den aktuella zoominställningen för arket, avgör storleken på den kopierade bilden. Större bilder ger bättre bildkvalitet, till priset av ökad storlek.

 

I gruppen Urvalsmarkeringar vid export anger man om urvalsmarkeringar ska användas vid export till vissa angivna filtyper.

 • Vid HTML-export: Markera alternativet om urvalsmarkeringar ska visas vid export till HTML.
 • Vid BIFF-export: Markera alternativet om urvalsmarkeringar ska visas vid export till BIFF (Excel).

 

I Standardalternativ vid export görs inställningar för exportformatering.

 • Talformat: Talformateringen för numeriska data i QlikView är inte alltid kompatibel med andra program. Det kan bland annat bero på användarinställningar. I listrutan väljer du mellan tre alternativ för Talformat för numeriska data som ska exporteras.
  • Fullständig formatering: Numeriska data exporteras med fullständigt talformat, d.v.s. så som de ser ut i arkobjekten i dokumentet.
  • Utan tusentalsavgränsare: Tar bort tusentalsavgränsare från numeriska data.
  • Utan formatering: Tar bort all talformatering från numeriska data och exporterar de rena talen. Decimalavgränsare kommer att sättas i enlighet med vad som definierats i systeminställningarna (Kontrollpanelen).
 • Kodning: Du kan ställa in den teckenuppsättning du vill ha som standard vid export i nya dokument. Välj ett av följande alternativ: ANSI, Unicode eller UTF-8.
 • Använd nationella inställningar för HTML-export: Med detta alternativ används operativsystemets nationella inställningar för decimalavgränsaren vid export till HTML. Om du avmarkerar alternativet används en decimalpunkt, oberoende av de regionala inställningarna.

 

I gruppen Alternativ för Skicka till Excel görs standardinställningar för formatering när menykommandot Skicka till Excel används.

 • Anpassa Excel-palettens färger vid export: Om kryssrutan inte är markerad ersätter Excel de färger som valts i QlikView med färger från standardpaletten. De ursprungliga färgerna ersätts med de färger som bäst motsvarar färgerna i standardpaletten.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com