Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Säkerhet

På denna flik kan man välja att överskrida en eller flera av QlikViews säkerhetsåtgärder mot fientliga makron och inbäddade skript i QlikView-dokument. Det kommer inte att visas några varningsdialoger som frågar om användaren accepterar potentiellt skadliga dokument. Använd dessa alternativ med försiktighet och endast när du arbetar med säkra dokument.

  • Modul (Tillåt CreateObject och filåtkomst): Markera denna kryssruta om du vill inaktivera att QlikView kontrollerar om det finns makron som innehåller CreateObject-anrop eller försöker komma åt externa filer.
  • Skript (Tillåt skrivning till databas och exekvering av satser): Markera denna kryssruta om du vill inaktivera att QlikView kontrollerar om det finns skript som innehåller kommandot execute och kvalificeraren mode is write i select-satser.
  • Start (Starta program och dokument från knapp, skript eller modul): Markera denna kryssruta om du vill inaktivera att QlikView kontrollerar om externa program startas från QlikView-skript, -moduler eller -knappar.
  • Arkiv (Spara dokumentet och exportera data till filer): Markera denna kryssruta om du vill inaktivera att QlikView kontrollerar om data sparas eller exporteras till filer med tvivelaktiga filtillägg.
  • Bekräfta start från makro: Om det här alternativet är markerat ombeds användaren att bekräfta starten av andra program från ett makro.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com