Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Objekt

Här kan du göra ett antal standardinställningar för arkobjekt.

 • Aktivera alla bekräftelser: När QlikView installeras på en dator aktiveras ett antal varningsdialoger. Dessa kräver att man bekräftar sina val innan vissa handlingar, exempelvis när ark eller arkobjekt ska avlägsnas eller när e-post ska skickas. Varje varningsdialog innehåller en kryssruta: Visa inte detta meddelande igen. Markera denna ruta för att om du inte vill att varningsdialogen ska visas i framtiden. Om du vill slå på alla avaktiverade varningsdialoger klickar du på knappen Aktivera i denna grupp.
 • Standardinställningar tabell:
  • Visa urvalsindikatorer
   Markera detta alternativ om urvalsindikatorer ska visas i nya tabellboxar, pivottabeller och raka tabeller.

  • Sorteringsindikator
   Markera detta alternativ om nya tabellboxar och raka tabeller ska ha en ikon som visar den primära sorteringskolumnen som standard.

  • Nedrullningsbar lista
   Välj denna ruta om ikoner för listrutor ska finnas som standard i fältkolumner för nya tabellboxar, pivottabeller och raka tabeller.

 • Förvald etikett för Övriga: I ett antal diagramtyper går det att begränsa antalet ritade datapunkter genom att ange ett Högsta värde. Alla datapunkter som faller utanför denna begränsning grupperas kollektivt som "Övriga". Här kan man ange en etikett för raden Övriga.
 • Förvald etikett för Total: Totalerna som kan visas i stapeldiagram, pivottabeller och raka tabeller får etiketten "Total". Här kan man ange en etikett för raden Total.
 • Standardinställningar ikoner i namnlist: I denna grupp kan man göra standardinställningar för vissa ikoner som visas i namnlisten.
  • Visa ikonen Sök i namnlisten i nya listboxar
   Om denna kryssruta är markerad kommer namnlistikonen Sök att visas på alla nya listboxar som skapas. Denna inställning rekommenderas eftersom det är mer användarvänligt – i synnerhet om dokumentet ska publiceras som QlikView AJAX-klient.

  • Visa ikonerna Skriv ut och XL i namnlisten i nya tabeller och diagram
   Om denna kryssruta är markerad kommer namnlistikonerna Skriv ut och Skicka till Excel att visas i alla nya tabeller och diagram som skapas. Denna inställning rekommenderas eftersom det är mer användarvänligt – i synnerhet om dokumentet ska publiceras som QlikView AJAX-klient.

 • Bevara rullningslistens läge: När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste vara även vara aktiverad på objektets Layout-sida. Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.
 • Maximalt antal symboler i diagram: Man kan ange en övre gräns för antalet datapunkter som ska visas med symboler. Standard är 100. Denna funktion gäller bara för linje- och kombinationsdiagram med både Linjer och Symboler markerade.
 • Klicka i diagrammets bakgrund för att radera urvalet: Om detta alternativ är markerat kommer alla gjorda val i diagrammets dimensionsfält att raderas när man klickar i bakgrunden av diagrammets rityta.
 • Förloppsmätare: I denna grupp anger man hur mycket information som ska visas när beräkningar av arkobjekt kräver mer än en sekund.
  • Avstängd
   Ingen förloppsinformation visas.

  • Normal
   En förloppsindikator visas.

  • Detaljerad
   En förloppsindikator med riklig information visas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com