Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gebruikersvoorkeuren: Opslaan

Dit tabblad bevat instellingen voor de wijze waarop van QlikView-documenten moeten worden opgeslagen.

 • Voorkeur bestandsindeling: Hier kunt u een standaardindeling instellen voor het opslaan van alle nieuwe bestanden. Als u wilt dat de wijzigingen alleen in het huidige document worden doorgevoerd, selecteert u een Opslagindeling onder Documenteigenschappen: Algemeen.
 • Compressie: In deze vervolgkeuzelijst kunt u de compressiemodus voor het opslaan van nieuwe documenten opgeven. Door middel van compressie wordt het bestandsformaat 60-80% gereduceerd (afhankelijk van het document). Als u compressie gebruikt, duurt het opslaan van een document iets langer.
  • Bij de optie Normaal worden alle delen van het document gecomprimeerd, behalve de tabelgegevens (die al vrij compact in QlikView worden opgeslagen).
  • Als u compressie instelt op Hoog (standaard), worden ook de tabelgegevens gecomprimeerd. Hiermee bespaart u wat ruimte, maar het opslaan en laden wordt hierdoor verder vertraagd.
  • Als u compressie instelt op Geen, worden alle gegevens opgeslagen zonder dat ze worden gecomprimeerd.
 • Opslaan voor herladen: Schakel deze optie in als u wilt dat het document automatisch wordt opgeslagen voordat het script wordt uitgevoerd.
 • Gegevens van automatisch herstellen opslaan: Hier kunt u regels opgeven voor het maken van een back-up van het huidige QlikView-bestand. Deze automatische back-upfunctionaliteit kan erg handig zijn bij een systeemcrash. U kunt instellen dat er om de zoveel tijd automatisch een back-up moet worden gemaakt (Elke _ Minuten) of telkens na uitvoering van het script (Na herladen).
  InformatieVoor een nieuw document worden pas AutoHerstel-bestanden opgeslagen als de gebruiker het document heeft opgeslagen met een documentnaam.
 • Back-up gebruiken: Hier kunt u de regels opgeven voor het bewaren van kopieën die eerder zijn gemaakt door de functie voor automatisch opslaan. Als u Back-up gebruiken selecteert, kunt u opgeven hoeveel back-upversies er moeten worden bewaard (Behouden: laatste _ Instanties). Er kan ook een selectie van oudere versies worden bewaard (Geselecteerde oudere exemplaren behouden).

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com