Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Design

I gruppen Genvägar för skript och makro kan man anpassa tangentbordet till vissa åtgärder i dialogen för felsökning av skript.

Generera en lista över alla tillgängliga kortkommandon i skriptet genom att trycka Ctrl+QS i skriptet.

 • Redigera: Välj ett kommando i listan och klicka på knappen Ändra om du vill anpassa tangentbordsgenvägen för kommandot.

Det finns två valfria Nyckelbindningar:

 • Visual Basic: Ställer in tangentbordets genvägar till den standard som återfinns i Visual Basics felsökningsmiljö.
 • Visual C++: Ställer in tangentbordets genvägar till den standard som återfinns i Visual C++s felsökningsmiljö.

Andra alternativ:

 • Använd alltid loggfiler för nya dokument: En loggfil (.log) genereras när skriptet exekveras. Filen innehåller en tidsangivelse för start och slutpunkt, exekverade skriptlinjer, antal rader som genererats av skriptlinjerna och, om skriptexekveringen inte lyckades, ett felmeddelande.
 • Exempelstorlek på filguide (rader): Anger antal poster som lästs in i tabellfilguiden för att analysera en tabell som håller på att läsas in.
 • Standardskriptmotor: Välj mellan VBScript och JScript.
 • Inställningar för rutnät:
  • Avstånd mellan fästpunkter (mm)
   Anger avståndet mellan fästpunkter när designrutnätet visas.
  • Radavstånd (mm)
   Anger avståndet mellan fästpunkter när designrutnätet visas.
 • Standardenhet för marginal: Här kan du ange om standardenheten för marginaler på sidan Skriv ut: Layout ska vara cm eller tum.
 • Standard layoutnivå: Välj en av stilarna för objektens layoutnivå. Nivån du väljer blir standardformat i alla nya dokument.
 • Standardformat för arkobjekt: Välj en av de tillgängliga stilarna för arkobjekt i denna listruta. Den stil man väljer här kommer att användas på alla arkobjekt i dokumentet.
 • Standardtema: Här kan du välja ett QlikView-tema som ska vara standardtema i nya dokument. För att kunna användas måste temat alltid kunna nås från datorn. Det är även viktigt att temat har definierats för samtliga objekt som kan förekomma i ett QlikView-dokument.
  Längst ned i listrutan finns kommandot Bläddra... som kan användas om temafilen ligger på ett annat ställe än i standardkatalogen för QlikView-teman. Om inget standardtema har angivits, skapas nya dokument utan standardtema.
 • Visa alltid designalternativ i objektmenyerna: Om denna kryssruta är markerad är alla designalternativ alltid tillgängliga i kontextmenyerna.
  Om den är avmarkerad kan vissa designalternativ endast nås när kommandot Designrutnätet för Visa-menyn är på.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com