Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Användarinställningar: Platser

Här kan användaren ange standardplacering för vissa filer som skapas när man arbetar med QlikView. Den kan även användas för att definiera genvägar till dokumentfilmappar för QlikView Server och QlikView Publisher. Man kan även ange URL:ar (webbadresser) till kontrollpanelerna i QlikView Server, QlikView Publisher och QlikView AccessPoint. Det går att göra ändringar i denna resurslista.

Dialogens översta del innehåller en lista över kataloger och deras placering. Listan kan modifieras:

 • Resurs: Följande resursplatser kan ändras:
  • QVD-buffrar
   Standardplatsen för QVD-filer som genereras via buffrade prefix till load och select-satser i skriptet.
  • Teman
   Standardplatsen för lagring av användardefinierade layout-teman.
  • Användarfiler
   Den förvalda rotkatalogen för mappar som innehåller användarbokmärken, användarrapporter samt varningar. Observera att om denna placering ändras utan att mappens innehåll flyttas förlorar du befintliga användarbokmärken, -rapporter och -varningar.
  • Server-dokument
   Här kan man ange var QlikView Server-dokumentmappar ligger.
  • Publisher-dokument
   Här kan man ange var QlikView Publisher-dokumentmappar ligger.
  • QlikView Management Console (URL)
   Här kan man ange en URL som pekar mot QlikView Management Console, QMC, eller QlikView Enterprise Management Console, QEMC.
  • QlikView Server AccessPoint (URL)
   Här kan man ange en URL som pekar mot QlikView AccessPoint.
  • QlikView SDK (URL)
   Här kan man ange en URL som pekar mot QlikView SDK.
  • Default License Lease Server (URL)
   Här kan man vid behov ange en URL som pekar mot QlikView License Lease Server.
  • Publisher-behörighetstabell (URL)
   Här kan man ange en URL som pekar mot de section access-behörighetstabeller som är skapade i QlikView Publisher. Section Access Management hanteras via QlikView Management Console (QMC). Se QMC-hjälpen för mer information.

 • Läge: Sökvägen till respektive katalog.
 • Återställ: Knappen återställer placeringen av den valda mappen till förvald QlikView-standard. Sökvägen som visas i listan föregås av texten Standard.
 • Ändra…: När en mappresurs ändras, klicka på denna knapp för att öppna dialogen Sök efter mapp där man söker sig fram till den plats där man vill placera den valda mappen. När en URL-resurs ändras, klicka på denna knapp för att öppna en dialog där man kan skriva in en URL.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com