Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersvoorkeuren: Exporteren

De sectie Bezig met kopiëren naar Klembord bevat voorkeuren voor het kopiëren van werkbladobjecten naar het klembord.

In de groep Inclusief titelbalk en randen kunt u voor elk van de volgende typen werkbladobjecten afzonderlijk opgeven of u deze opmaakeigenschappen wel of niet mee wilt kopiëren: Keuzelijst, Statistiekobject, Multivak, Tabelobject, Invoerobject, Huidige selecties object en Grafiek.

Onder Opmaak tabel kopiëren kunt u een voorkeur instellen voor het kopiëren van tabellen. Bij de opdracht Kopiëren naar Klembord in het objectmenu van een willekeurige QlikView-tabel kunt u nader bepalen welke informatie wordt geëxporteerd.

 • Volledige tabel: Als deze optie is ingeschakeld, wordt een opgemaakte tabel compleet met de selectiestatus gekopieerd. Deze instelling heeft de voorkeur wanneer u kopieert voor presentatiedoeleinden.
 • Alleen gegevensbereik: Als deze optie is ingeschakeld, worden uitsluitend de onopgemaakte gegevens gekopieerd. Deze instelling heeft de voorkeur wanneer u bijvoorbeeld snel gegevens in een ander document wilt plaatsen.
 • Menuopties tonen: Als deze optie is ingeschakeld, zijn beide alternatieven altijd beschikbaar in een vervolgkeuzelijst bij de opdracht Kopiëren naar Klembord.

 

In de groep Afbeelding als standaard vervangen kunt u opgeven wat er op het Klembord wordt geplaatst als de opdrachten Knippen en Kopiëren (in het menu Bewerken) worden gebruikt. Normaal gesproken wordt alleen de bitmapafbeelding van een object gekopieerd, maar voor een aantal objecten zijn er meer opties beschikbaar:

 • Tabel voor tabellen: Schakel deze optie in als u wilt dat tabellen (tabelobjecten, standaard tabellen en draaitabellen) als tabel in plaats van als afbeelding worden gekopieerd.
 • Waarden voor diagrammen: Schakel deze optie in als u wilt dat grafieken als de onderliggende tabelwaarden in plaats van als afbeelding worden gekopieerd.
 • Mogelijke waarden voor keuzelijsten: Schakel deze optie in als u wilt dat keuzelijsten als mogelijke waarden in plaats van als afbeelding worden gekopieerd.
 • Tekst voor knoppen: Schakel deze optie in als u wilt dat knoppen als tekst in plaats van als afbeelding worden gekopieerd.
 • Tekst voor tekstobjecten: Schakel deze optie in als u wilt dat tekstobjecten als tekst in plaats van als afbeelding worden gekopieerd.
 • Selecties voor Huidige selecties object: Schakel deze optie in als u wilt dat de huidige selectievakken als tekstselectiestempel in plaats van als afbeelding worden gekopieerd.

De instelling Inzoomen op Klembord, die onafhankelijk is van de huidige werkbladzoominstellingen, bepaalt de grootte van de gekopieerde afbeelding. Een grotere afbeelding levert een betere kwaliteit, maar maakt het bestand groter.

 

In de groep Selectiestempels in exports kunt u opgeven of de selectiestempels ook moeten worden meegenomen bij het exporteren naar de opgegeven bestandstypen.

 • Bij HTML-exports: Selecteer deze optie als u ook selectiestempels wilt exporteren naar HTML-bestanden.
 • Bij BIFF-exports: Selecteer deze optie als u ook selectiestempels wilt exporteren naar BIFF-(Excel-)bestanden.

 

In Standaard exportopties kunt u standaardwaarden instellen voor het exporteren van opmaak.

 • Getalnotatie: De opmaak van numerieke gegevens in QlikView is vanwege gebruikersinstellingen mogelijk niet altijd compatibel met andere programma's. De vervolgkeuzelijst Getalnotatie bevat drie opties voor het exporteren van numerieke gegevens.
  • Volledige opmaak: Numerieke gegevens worden geëxporteerd met de volledige getalnotatie, zoals ze worden getoond in de werkbladobjecten van het document.
  • Geen scheidingsteken voor duizendtallen: Het scheidingsteken voor duizendtallen wordt uit de numerieke gegevens verwijderd.
  • Geen opmaak: Hiermee worden alle getalnotaties uit de gegevens verwijderd en de ruwe getallen geëxporteerd. Het decimaalscheidingsteken wordt gedefinieerd in de systeeminstellingen (Configuratiescherm).
 • Codering: U kunt de standaardtekenset voor het exporteren naar nieuwe documenten instellen. Kies een van deze opties: ANSI, Unicode of UTF-8.
 • Landinstellingen gebruiken voor HTML-export: Met deze optie wordt het decimale scheidingsteken uit de landinstellingen van het besturingssysteem gebruikt bij het exporteren van gegevens naar HTML. Als u deze optie uitschakelt, wordt er een decimale punt gebruikt, ongeacht de landinstelling.

 

In Opties voor Verzenden naar Excel kunt u standaard opmaakwaarden instellen voor de menuoptie Verzenden naar Excel.

 • Excel-palet aanpassen aan kleuren in export: Als deze optie niet is ingeschakeld, vervangen de standaardkleuren van het Excel-palet de gekozen kleuren in QlikView. De oorspronkelijke kleuren worden in dat geval vervangen door de meest overeenkomende kleuren in het standaardpalet.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com