Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Comment field

Udostępnia sposób wyświetlania komentarzy do pola (metadanych) z baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Nazwy pól nieobecne w dokumencie są ignorowane. W przypadku znalezienia wielu wystąpień nazwy pola używana jest ostatnia wartość.

Składnia:  

comment [fields] *fieldlist using mapname

comment [field] fieldname with comment

 

Używana tabela mapowania powinna mieć dwie kolumny — pierwsza powinna zawierać nazwy pól, a druga komentarze.

Argumenty:  

Argumenty Comment field
Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól przeznaczonych do opatrzenia komentarzem. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.
mapname Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji LOAD lub SELECT mapowania.
fieldname Nazwa pola przeznaczonego do opatrzenia komentarzem.
comment Komentarz, jaki powinien zostać dodany do pola.

Przykład 1:  

commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,This field contains text values

Num,This field contains numeric values

];

comment fields using commentmap;

Przykład 2:  

comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;

comment field Num with '*A field containing numbers';

comment Gamma with 'Mickey Mouse field';

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com