Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Comment table

Hiermee kunt u de opmerkingen voor tabellen (metagegevens) uit databases of spreadsheets weergeven.

De tabelnamen die niet in het document aanwezig zijn, worden genegeerd. Als meerdere exemplaren van een tabelnaam zijn aangetroffen, wordt de laatste waarde gebruikt. Met het trefwoord kunnen opmerkingen uit een gegevensbron worden gelezen.

Syntaxis:  

comment [tables] tablelist using mapname

comment [table] tablename with comment

Argumenten:  

Argumenten voor comment table
Argument Beschrijving
tablelist (table{,table})
mapname De naam van een toewijzingstabel die eerder is gelezen in een opdracht mapping LOAD of mapping SELECT.
tablename De naam van de tabel waaraan de opmerking moet worden toegevoegd.
comment De opmerking die aan de tabel moet worden toegevoegd.

Voorbeeld 1:  

Commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Main,This is the fact table

Currencies, Currency helper table

];

comment tables using Commentmap;

Voorbeeld 2:  

comment table Main with 'Main fact table';

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com