Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Qualify

Instrukcja Qualify służy do przełączania kwalifikacji nazw pól, na przykład aby nazwy te przyjmowały jako prefiks nazwę tabeli.

Składnia:  

Qualify *fieldlist

 

Przy użyciu instrukcji qualify, kwalifikującej nazwę pola z nazwą tabeli, można zawiesić automatyczne sprzężenie pól o tej samej nazwie w różnych tabelach. W przypadku kwalifikacji nazwy pól po znalezieniu ich w tabeli zostaną zmienione. Nowa nazwa będzie miała formę tablename.fieldname. Tablename to odpowiednik etykiety bieżącej tabeli lub, w przypadku braku etykiety, nazwy pojawiającej się po określeniu from w instrukcjach LOAD i SELECT.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona dla wszystkich pól załadowanych po instrukcji qualify.

Kwalifikacja jest zawsze domyślnie wyłączona na początku wykonania skryptu. Kwalifikację nazwy pola można aktywować w dowolnym momencie przy użyciu instrukcji qualify. Kwalifikację można wyłączyć w dowolnym momencie przy użyciu instrukcji Unqualify.

InformacjaInstrukcji qualify nie należy stosować w połączeniu z częściowym przeładowaniem.

Argumenty:  

Argumenty Qualify
Argument Opis
*fieldlist Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których kwalifikacja powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Przykład 1:  

Qualify B;

LOAD A,B from x.csv;

LOAD A,B from y.csv;

Dwie tabele x.csv i y.csv są powiązane tylko przez A. Rezultatem będą trzy pola: A, x.B, y.B.

Przykład 2:  

W przypadku nieznanej bazy danych zwykle warto zacząć od upewnienia się, że powiązano tylko jedno pole lub kilka pól, jak pokazano na następującym przykładzie:

qualify *;

unqualify TransID;

SQL SELECT * from tab1;

SQL SELECT * from tab2;

SQL SELECT * from tab3;

Na potrzeby asocjacji między tabelami tab1, tab2 i tab3 będzie użyte tylko TransID.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com