Przeskocz do zawartości głównej

Binary

Instrukcja binary służy do ładowania danych z innego dokumentu QlikView, w tym danych z instrukcji Section Access. Nie ładuje ona informacji o układzie ani zmiennych.

Ładowanie danych za pomocą instrukcji binary jest zalecane tylko w przypadku danych z dokumentów, dla których istnieje zoptymalizowany model danych, czyli model danych, który nie zawiera kluczy syntetycznych. Jeśli dane są ładowane z dokumentu zawierającego klucze syntetyczne, które odwołują się tylko do innych kluczy syntetycznych, wówczas może się zdarzyć, że zestaw danych nie zostanie załadowany w całości.

W skrypcie może występować tylko jedna instrukcja binary. Instrukcja binary musi być pierwszą instrukcją skryptu, mimo że na początku skryptu zazwyczaj umieszczane są instrukcje SET.

Klucze syntetyczne

Składnia:  

binary [[path] filename ]

Argumenty:  

Argumenty Binary
Argument Opis
path

Ścieżka pliku, bezwzględna lub względna, z lokalizacji pliku .qvw lub .qvf zawierającego ten wiersz skryptu. Ścieżka bezwzględna jest wymagana, jeśli plik nie jest zlokalizowany w ścieżce QlikView.

  • bezwzględna

    Przykład: c:\data\

  • względna wobec dokumentu zawierającego tę linię skryptu.

    Przykład: data\

filename

Nazwa pliku z uwzględnieniem rozszerzenia .qvw lub .qvf. Jeśli nazwa pliku nie zostanie podana, instrukcja zostanie załadowana z samej aplikacji. Innymi słowy, załaduje się z aplikacji zawierającej instrukcję binary.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Binary ;

Spowoduje to załadowanie danych z samej aplikacji.

Binary customer.qvw;

W tym przykładzie plik customer.qvw musi być zlokalizowany w katalogu roboczym QlikView.

Binary c:\qv\customer.qvw;

W tym przykładzie używana jest bezwzględna ścieżka do pliku.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com