Ga naar hoofdinhoud

Internetbestanden openen of QlikView-document openen

Dit dialoogvenster wordt weergegeven als u op een van de knoppen QlikView-bestand... of Tabelbestanden... op de pagina Gegevens van het functievenster in het dialoogvenster Script bewerken klikt, op voorwaarde dat het selectievakje FTP gebruiken is ingeschakeld. Afhankelijk van welke knop er is gebruikt, heet het geopende dialoogvenster QlikView-document openen of Internetbestanden openen. De functionaliteit is echter hetzelfde. Met dit dialoogvenster kunnen ook QlikView-documenten worden geopend. Hiervoor kiest u FTP openen in het menu Bestand.

Selecteer de server met de bestanden die u wilt openen in de vervolgkeuzelijst. Als de server niet in de lijst staat (of als er geen lijst is), voert u een servernaam in en klikt u op Verbinden.

Dialoogvenster openen
Veld Beschrijving
FTP-serveradres Bij de eerste keer dat er een verbinding met de FTP-server tot stand wordt gebracht, typt u hier het adres.
Gebruikersnaam Tenzij Anonieme aanmelding is aangevinkt, moet hier de gebruikersnaam worden ingevoerd.
Wachtwoord Tenzij Anonieme aanmelding is ingeschakeld, moet hier het wachtwoord worden ingevoerd.
Connect Klik op deze knop om verbinding met de geselecteerde server te maken. Als u een server rechtstreeks uit de lijst selecteert, kunt u deze procedure overslaan.
Passief protocol Voor een verbinding door een firewall kan het nodig zijn een passief FTP-protocol te gebruiken.
Anonieme aanmelding Hiermee kan een gebruiker zich aanmelden zonder een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.
Bestandsnaam De naam van de geselecteerde bestanden verschijnen in dit vak als u met de server verbonden bent.
Bestandstype Hier geeft u het gewenste bestandstype op.
Openen Door op deze knop te klikken wordt een load-opdracht gemaakt die in het load-script wordt geplaatst in het dialoogvenster Script bewerken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com