Ga naar hoofdinhoud

Zoeken/vervangen (script)

Met het dialoogvenster Zoeken/vervangen kunt u zoeken naar specifieke teksttekenreeksen in het script en er bulkwijzigingen in aanbrengen. Het dialoogvenster wordt geopend via het menu Bewerken in het dialoogvenster Script bewerken.

Velden voor Zoeken/vervangen
Veld Beschrijving
Zoeken naar De teksttekenreeks waarnaar moet worden gezocht.
Vervangen door De tekst die de tekenreeks in de zoekopdracht moet vervangen.
Volgende zoeken Hiermee wordt het volgende exemplaar van de zoektekenreeks geselecteerd.
Replace Hiermee wordt iets in de geselecteerde sectie vervangen.
Alles vervangen Hiermee worden vervangingen uitgevoerd in alle treffers van de tekenreeks van de zoekopdracht.
Hoofdlettergevoelig Als deze optie is ingeschakeld, is de zoekopdracht hoofdlettergevoelig.
Woord zoeken Als deze optie is ingeschakeld, worden door QlikView alleen treffers gegenereerd waarbij de tekenreeks van de zoekopdracht een heel woord vormt (beperkt door spaties of andere, niet-lettertekens).
Alle tabbladen doorzoeken Als deze optie is ingeschakeld, wordt zoeken/vervangen uitgevoerd op alle scripttabbladen.
Omhoog Schakel dit keuzerondje in om omhoog te zoeken in het script.
Omlaag Schakel dit keuzerondje in om omlaag te zoeken in het script.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com