Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Guiden Varningar

Guiden Varningar förenklar arbetet med att skapa varningar.

Det grundläggande tillvägagångssättet är som följer:

Steg 1 - Namnge/beskriv varningen

Steg 2 - Ange villkor för varningen

Steg 3 - Ange när villkoret för varningen ska testas.

Steg 4 - Ange fördröjning av kontroll

Steg 5 - Ange vad som ska hända när varningen utlöses

Beroende på gjorda val kan vissa av stegen ovan hoppas över.

Starta Guiden Varningar
Guiden öppnas från menyn Verktyg med meny-alternativet Guiden Varningar.

Första gången du startar guiden möts du av två startsidor: Den första beskriver vad varningar är och den andra beskriver guiden och de steg som ingår. Om du inte vill att startsidorna ska visas nästa gång du använder guiden, kryssa i rutan Visa inte den här sidan igen på en eller båda sidorna. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 1 - Namnge/beskriv varningen

Ange ett namn och/eller en kort text under Varningsbeskrivning som beskriver den varning du håller på att skapa. I detta kommentarsfält kan den person som skapar varningen beskriva dess syfte eller andra detaljer om varningen. Det används bara i listan över varningar i dialogen Varningar. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 2 - Ange villkor för varningen

Här anger du villkor för varningen och det aktuella val-tillstånd som ska användas när villkoret kontrolleras. Fyll i följande fält:

 • Varningsvillkor: Ange ett QlikView-uttryck som ska evaluera sant (ej noll) för att varningen ska utlösas.
 • Aktuella val-tillstånd när varningen kontrolleras: Här bestämmer du vilket aktuella val-tillstånd som ska användas när varningsvillkoret kontrolleras. Det finns tre möjligheter:
  • Aktuella val: Varningsvillkoret testas med de val som görs när varningen kontrolleras.
  • Radera val: Alla val raderas temporärt innan varningsvillkoret kontrolleras.
  • Bokmärke: Ett angivet bokmärke tillämpas temporärt innan varningsvillkoret testas.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 3 - Ange när villkoret för varningen ska testas.

I detta steg anges när varningen ska kontrolleras. Varningen kan kontrolleras manuellt via Automation när som helst. Automatiska kontroller vid relevanta händelser kan definieras med hjälp av inställningarna i denna grupp. Fyll i följande fält:

 • Kontrollera varning interaktivt: Markera detta alternativ om varningen ska kontrolleras automatiskt vid händelserna nedan.
  • När dokumentet öppnas: Markera detta alternativ om varningen ska kontrolleras automatiskt när dokumentet öppnas.
  • Efter skriptexekvering: Markera detta alternativ om varningen ska kontrolleras automatiskt när dokumentet har laddats om (dvs efter skriptexekvering).
  • Efter datareduktion: Markera detta alternativ om varningen ska kontrolleras automatiskt efter en datareduktion (kommandot Reducera data) av dokumentet.
 • Batch-varning: Markera detta alternativ om varningen är utformad att utlösas från externa program via det speciella Automation API:et för Batch-utlösare.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 4 - Ange fördröjning av kontroll

Här kan du ange en fördröjning efter att varningen utlösts. Under fördröjningen kontrolleras varningen inte. Till exempel kan en varning utlösas endast första gången du öppnar ett visst dokument varje dag. Fyll i följande fält:

 • Fördröjning: Man kan fördröja varningar som kontrolleras automatiskt en viss tid efter det att de har utlösts första gången. Ange antal dagar i denna ruta. Delar av en dag kan anges med hjälp av decimaltal.
 • Trigger-nivå: Det går även att fördröja varningar som kontrolleras automatiskt baserat på dataändringar. I denna listruta kan man välja vid vilka tre typer av tillfällen kontrollerna ska ske.
  • Alltid: Varningen utlöses varje gång händelsen/händelserna inträffar och villkoret uppfylls.
  • Ändrat meddelande: Varningen utlöses inte förrän varningsmeddelandet ändras. Detta är emellertid endast meningsfullt när dynamisk meddelandetext används. Observera att varningsvillkorets status inte måste ändas för att ett evaluerat meddelande ska ändras.
  • Ändrad status: Varningen utlöses inte förrän dess status ändras, dvs att varningsvillkoret inte har uppfyllts under minst en kontroll och att det uppfylls vid en senare kontroll. Detta är den mest kraftfulla sortens fördröjning.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 5 - Ange vad som ska hända när varningen utlöses

I detta sista steg anges vad som ska hända när varningen utlöses. Om varningen enbart ska kontrolleras av makron kan detta steg vara överflödigt. Fyll i följande fält:

 • Meddelande: Här skriver man in det meddelande som ska visas tillsammans med varningen. Om det gäller popup-meddelanden visas texten i rutan. Om det gäller e-postmeddelanden visas varningstexten som brödtext. Texten kan definieras som ett QlikView-uttryck för dynamisk uppdatering. Klicka på knappen ... så öppnas dialogen Redigera uttryck som gör det enklare att redigera långa formler.
 • Visa popup: Markera alternativet om varningsmeddelandet ska visas som en popup när varningen utlöses.
 • Skicka e-post: Markera alternativet om e-post ska skickas när varningen utlöses. Meddelandets brödtext utgörs av varningsmeddelandet.
 • Ämne: Skriv den text som ska att användas som ämne i de meddelanden som skickas. Ämnet kan definieras som en dynamisk formel i QlikView.
 • E-postmottagare: Skriv in en semikolon-avgränsad lista över e-postmottagare. Närhelst varningen utlöses kommer var och en av dessa mottagare att få ett e-postmeddelande. Listan kan definieras som en dynamisk formel i QlikView.

Klicka på Slutför för att slutföra den nya varningen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com