Przeskocz do zawartości głównej

Repeat — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Repeat() tworzy ciąg znaków składający się z ciągu wejściowego powtórzonego liczbę razy określoną przez drugi argument.

Składnia:  

Repeat(text[, repeat_count])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
repeat_count Określa, ile razy znak w tekście text ciągu ma być powtórzony w ciągu wyjściowym.