Ana içeriğe geç

Repeat - kod ve grafik fonksiyonu

Repeat(), girdi dizesinin ikinci bağımsız değişkenin tanımladığı tekrar sayısı kadar yinelenmesinden oluşan bir dize oluşturur.

Söz Dizimi:  

Repeat(text[, repeat_count])

Dönüş verileri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
repeat_count text dizesindeki karakterlerin çıkış dizesinde kaç kez yineleneceğini tanımlar.