Przeskocz do zawartości głównej

Index — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Index() przeszukuje ciąg, aby znaleźć pozycję początkową n-tego wystąpienia podanego fragmentu tekstu. Opcjonalny trzeci argument dostarcza wartość n, która w przypadku pominięcia wynosi 1. Podanie wartości ujemnej powoduje wyszukiwanie od końca ciągu znaków. Pozycje w ciągu znaków są numerowane od 1 w górę.

Składnia:  

Index(text, substring[, count])

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
substring Ciąg znaków do wyszukania w tekście text.
count Określa wystąpienie substring do wyszukania. Na przykład wartość dwóch wyszukań dla drugiego wystąpienia.