Przeskocz do zawartości głównej

Zacznij korzystać z aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS

Qlik Sense Enterprise SaaS i Qlik Sense Business oferują aplikację Qlik Sense Mobile SaaS do urządzeń mobilnych z systemami iOS i Android. W aplikacji mobilnej można się łączyć z danymi w chmurze i korzystać z nich interaktywnie. Możesz pracować przy użyciu wszystkich dostępnych aplikacji.

Pobieraj aplikacje na swoje urządzenie, aby z nich korzystać w dowolnej chwili — także offline. Podczas pracy w trybie offline nie można edytować aplikacji.

InformacjaAplikacja Qlik Sense Mobile SaaS będzie korzystać z dostępnej sieci Wi-Fi. Jeśli sieć Wi-Fi będzie niedostępna, aplikacja będzie próbowała korzystać z komórkowej transmisji danych. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja korzystała z komórkowej transmisji danych, wyłącz komórkową transmisję danych na swoim urządzeniu podczas korzystania z aplikacji mobilnej.

Urządzenia mobilne są traktowane jako osobiste. Qlik Sense Mobile SaaS nie obsługuje większej liczby użytkowników na jednym urządzeniu mobilnym.

Każdy użytkownik może być zalogowany do Qlik Sense Mobile SaaS na pięciu urządzeniach mobilnych na dzierżawę jednocześnie.

Pobieranie aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS

Aplikację Qlik Sense Mobile SaaS możesz pobrać na swoje urządzenie ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store. Jest to ta sama aplikacja na tablety i telefony.

Pobierz w App Store

Pobierz w Google Play Store

Aplikację Qlik Sense Mobile SaaS można także pobrać ze strony Ustawienia i zarządzanie za pomocą przycisków i kodu QR. Powiadomienia alarmowe wysyłane na Twój adres e-mail, jak również powitalna wiadomość e-mail, mają przycisk pobierania w stopce.

Użycie przycisków lub kodu QR w celu pobrania Qlik Sense Mobile SaaS powoduje automatyczne dodanie dzierżawcy do aplikacji w ramach procesu instalacji.

Nie potrzebujesz żadnego specjalnego dostępu ani roli użytkownika, aby połączyć się z dzierżawą Qlik Sense z Qlik Sense Mobile SaaS. Użyj swoich zwykłych poświadczeń logowania.

Terminologia

W świecie aplikacji terminologia może być myląca. Uwaga:

 • Określenie „aplikacja Qlik Sense Mobile SaaS dotyczy oprogramowania Qlik Sense SaaS, które zostało zaprojektowane dla systemu iOS oraz Android.
 • Określenie „aplikacja Qlik Sense Mobile Client Managed dotyczy oprogramowania Qlik Sense Enterprise on Windows, które zostało zaprojektowane dla systemu iOS oraz Android.
 • Określenie „aplikacja Qlik Sense odnosi się do pulpitu nawigacyjnego i aplikacji wizualizacji danych, które można tworzyć w Qlik Sense.

Strona główna aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS

Po otwarciu Qlik Sense Mobile SaaS, połączeniu się z dzierżawą i zalogowaniu w niej przechodzi się do strony głównej. Tutaj są dostępne wszystkie aplikacje i wykresy z Twojej kolekcji mobilnej. Jest tu też kanał alarmów z powiadomieniami o ważnych zmianach w danych.

Qlik Sense Mobile SaaS można używać zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym.

Strona główna aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS

Strona główna aplikacji Qlik Sense Mobile.

Karta Kolekcja mobilna

Karta Kolekcja mobilna wyświetla aplikacje i monitorowane wykresy, które są obecnie w Twojej kolekcji zawartości na urządzenie mobilne. Użyj karty Wyszukiwanie, aby znaleźć więcej aplikacji.

Zawartość na karcie Kolekcja mobilna odpowiada zawartości w kolekcji Zawartość mobilna w hubie w chmurze.

kolekcja Zawartość mobilna w hubie w chmurze

kolekcja Zawartość mobilna w hubie w chmurze

Więcej informacji zawiera temat Hub w chmurze: kolekcje.

Karta Alarmy

Na karcie Alarmy są wyświetlane zarówno alarmy należące do Ciebie, jak i alarmy Ci udostępnione. Jeśli chcesz widzieć tylko swoje alarmy, zmień filtr na Posiadane przez Ciebie.

Ponadto alarmy można wyszukiwać według nazwy.

InformacjaKarta Alarmy nie jest dostępna:
 • gdy alarmy dotyczące danych zostały wyłączone w dzierżawie — zobacz temat Zarządzanie alarmami

 • gdy nawiązano połączenie z dzierżawami Qlik Sense Business

Stuknij alarm, aby zobaczyć więcej szczegółów. Poniższe działania są dostępne w przypadku alarmów, które zostały Ci udostępnione.

 • Historia: kiedy alarm został wyzwolony.

 • Szczegóły: szczegóły, historia, odbiorcy i preferencje powiadomień.

 • Warunki: miary, wymiary, wybory i warunki użyte w alarmie.

 • Odbiorcy: odbiorcy alarmu.

Więcej informacji o alarmach zawiera temat Monitorowanie danych za pomocą alarmów.

Pasek górny

Pasek górny zapewnia szybki dostęp do następujących elementów:

 • Centrum powiadomień: pokazuje wszystkie powiadomienia skonfigurowane w Ustawieniach profilu. Zob. Odczytywanie powiadomień w Qlik Sense Mobile SaaS .

 • Profil: umożliwia ustawienie preferencji dotyczących diagnostyki, analityki i sieci, takich jak zezwalanie tylko na pobieranie przez Wi-Fi. Umożliwia także przeglądanie i uzyskiwanie dostępu do innych informacji, takich jak pomoc online.