Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Obsługa dużych aplikacji

Obsługa dużych aplikacji umożliwia pracę z aplikacjami o rozmiarach większych niż standardowe. W Qlik Cloud możesz wybrać jedną lub więcej przestrzeni, w których są dozwolone duże aplikacje.

Obsługa dużych aplikacji daje dostęp do dodatkowych zasobów pamięci w postaci aparatów Qlik Sense. Qlik dostarcza aparaty o różnych rozmiarach w pulach aparatów. Każda aplikacja jest ładowana do aparatu w czasie wykonywania. Mechanizm automatycznego skalowania dynamicznie przydziela zasoby odpowiednio do potrzeb i kieruje duże aplikacje do najlepiej dopasowanych aparatów. Dzięki temu możesz pracować z aplikacją, nawet jeśli wymaga ona więcej zasobów, niż może zapewnić pojedynczy aparat.

Łączna pojemność dużych aplikacji wpływa na to, ile aplikacji o rozmiarach większych niż standardowe może być otwartych jednocześnie. Liczony jest tylko rozmiar aplikacji w pamięci, a nie liczba sesji użytkownika w każdej aplikacji.

W przypadku Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Cloud Analytics Premium i Qlik Cloud Enterprise możesz wybrać pakiety 20 GB i 100 GB pojemności dla dużych aplikacji. Dobierz pakiety tak, aby przypisać dzierżawie Qlik Cloud odpowiednie ilości. Qlik zapewnia wsparcie w planowaniu i aprowizacji wydajności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem sprzedaży Qlik.

Informacja

Przed lipcem 2023 r. dodatkowa pojemność była sprzedawana w pakietach po 120 GB lub 240 GB do Qlik Sense Enterprise SaaS i Qlik Cloud Government. Obsługa dużych aplikacji jest teraz dostępna w pakietach po 20 GB i 100 GB.

InformacjaJednostką miary pojemności, wykorzystania i limitów Qlik Cloud jest binarny gigabajt (GB), gdzie 1 GB wynosi 230 bajtów (1 073 741 824). Jest on także znany jako gigibajt (GiB), zdefiniowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (International Electrotechnical Commission, IEC). Analogicznie 1 TB to 240 bajtów (lub 1024 GB).

Praca z dużymi aplikacjami

Do pracy z dużymi aplikacjami możesz wybrać jedną lub więcej przestrzeni. Administratorzy decydują, w których przestrzeniach są dozwolone duże aplikacje. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie przestrzeniami.

Całkowita pojemność dużej aplikacji jest wyświetlana w obszarze Możliwości w panelu Strona główna w funkcji Konsola zarządzania. Aby dowiedzieć się, które przestrzenie zezwalają na duże aplikacje, zobacz kolumnę Zezwalaj na duże aplikacje w panelu Przestrzenie. Aby uzyskać informacje o określonych rozmiarach aplikacji, zobacz kartę Aplikacje w panelu Zawartość.

Podczas korzystania z dużych aplikacji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Pojemność na duże aplikacje jest używana tylko w przypadku aplikacji, które przekraczają standardowy rozmiar aplikacji w przestrzeni.

 • Przestrzenie umożliwiające używanie dużych aplikacji nie będą wyraźnie oznakowane w Qlik Sense hubie. Proponujemy wskazanie w polu opisu przestrzeni, że jest ona przeznaczona do przechowywania dużych aplikacji.
 • Aplikacje mogą być przenoszone z przestrzeni standardowej do przestrzeni z obsługą dużych aplikacji.
 • Aplikacje mogą być przenoszone z przestrzeni z obsługą dużych aplikacji do przestrzeni standardowej. Należy pamiętać, że nie będzie można otworzyć aplikacji, jeśli przekroczy ona standardowy limit pamięci. Można nadal pobierać aplikację i przeglądać informacje o niej w hubie.
 • Jeśli obsługa dużych aplikacji zostanie usunięta z przestrzeni, aplikacja nie zostanie usunięta. Należy pamiętać, że nie będzie można otworzyć aplikacji, jeśli przekroczy ona standardowy limit pamięci.
 • W wykorzystaniu pojemności na duże aplikacje zlicza się każdą instancję aplikacji, która jest otwarta w tym samym czasie. Na przykład jednoczesne działanie aplikacji źródłowej w przestrzeni udostępnionej i opublikowanej kopii tej aplikacji w przestrzeni zarządzanej są wliczane w ramach tej pojemności jako dwie aplikacje.

 • Gdy otwierasz dużą aplikację, jest ona wliczana do pojemności na duże aplikacje, niezależnie od tego, czy otwierasz ją z danymi, czy bez.

 • Gdy przeładujesz dane z przestrzeni obsługującej duże aplikacje, przeładowanie zostanie uruchomione w tej przestrzeni.

  Informacja

  Podczas tworzenia nowej aplikacji jej rozmiar jest początkowo nieznany. Przeładowanie aplikacji bezpośrednio z Edytora skryptów (DLE) może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli rozmiar aplikacji przekroczy 10 GB. Aby uniknąć problemów, uruchom pierwsze ładowanie za pomocą opcji Przeładuj teraz z huba. Pozwoli to dokładnie określić rozmiar Twojej aplikacji i upewnić się, że jest ona kierowana do odpowiedniego aparatu na podstawie jej rozmiaru.

 • Szczytowy rozmiar przeładowania aplikacji w przestrzeniach bez obsługi dużych aplikacji wynosi 40 GB. Jeśli przeładowanie przekroczy ten limit, przenieś aplikację do przestrzeni, która umożliwia korzystanie z dużych aplikacji.

Monitorowanie wykorzystania pojemności na duże aplikacje

Administratorzy mogą monitorować wykorzystanie pojemności na duże aplikacje w Konsoli zarządzania. Więcej informacji zawiera temat Monitorowanie wykorzystania zasobów.

Pojemność aplikacji

W tabeli wymieniono obsługiwaną pojemność dla aplikacji standardowych i dużych, z konkretną pojemnością określoną przez subskrypcję. Limit pojemności dotyczy wszystkich dzierżaw korzystających z tego samego uprawnienia. Jeżeli na przykład uprawnienie dopuszcza łączną pojemność na duże aplikacje 40 GB, a jedna dzierżawa obecnie wykorzystuje 20 GB, pozostała pojemność dostępna dla innych dzierżaw wynosi 20 GB.

Pojemność aplikacji
Typ aplikacji Obsługiwany rozmiar aplikacji (w pamięci)
Aplikacja standardowa do Qlik Sense Enterprise SaaS Do 5 GB
Aplikacja standardowa do Analityka Qlik Cloud Premium i Enterprise Do 10 GB
Duża aplikacja Do 50 GB

Jeśli masz mniej niż 50 GB całkowitej pojemności na duże aplikacje przypisanej do dzierżawy Qlik Cloud, maksymalny obsługiwany rozmiar aplikacji jest równy przypisanej pojemności. W tabeli przedstawiono obsługiwany rozmiar aplikacji, gdy łączna pojemność na duże aplikacje wynosi 20, 40 lub 50 GB.

Obsługiwany rozmiar aplikacji na różnych poziomach przypisanej pojemności
Przypisana pojemność na duże aplikacje Obsługiwany rozmiar aplikacji (w pamięci)
1 pakiet 20 GB 20 GB
2 pakiety 20 GB 40 GB
50 GB lub więcej 50 GB

Jak dużej pojemności potrzebujesz?

Podczas obliczania całkowitej pojemności potrzebnej do pracy z dużymi aplikacjami należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Uwzględnij rozmiar aplikacji w pamięci. Liczą się tylko aplikacje, które musisz mieć otwarte w tym samym czasie.

 • Jeśli podczas przesyłania bardzo dużych plików danych wystąpią błędy szczytowego ograniczenia pamięci, rozważ zwiększenie pojemności na duże aplikacje. Pliki danych mogą mieć do 100 GB, jednak niektóre typy danych, zazwyczaj pliki QVD, mogą powodować ograniczenia pojemności w przypadku plików mających ponad 6 GB. Wynika to z wykorzystania pamięci niezbędnej do załadowania plików do aparatu.

Przykład: Obliczanie całkowitej pojemności na duże aplikacje

Załóżmy na przykład, że masz pięć aplikacji, które mają rozmiar większy od standardowego. Średni rozmiar aplikacji to 15 GB. Chcesz korzystać ze wszystkich pięciu aplikacji jednocześnie, co oznacza, że potrzebujesz 5 x 15 GB = 75 GB pojemności.

Aby to osiągnąć, możesz przypisać dzierżawie cztery pakiety po 20 GB. Możesz też kupić jeden pakiet 100 GB, aby mieć bufor na wypadek dodania większej liczby dużych aplikacji w przyszłości.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!