Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wizard Bestand: Type - Met scheidingstekens

 

Instellingen scheidingsteken
Instelling Beschrijving
Delimiter Geef op welk type scheidingsteken er moet worden gebruikt. Als het scheidingsteken niet een van de vooraf gedefinieerde tekens is, kiest u Aangepast om het juiste scheidingsteken te zoeken. Met Aangepast opent u het dialoogvenster Scheidingstekenkiezer, waarin u kunt kiezen uit de scheidingstekens die beschikbaar zijn op de computer.
Koptekstgrootte De koptekst van een bestand is een opgegeven aantal regels of bytes (alleen voor bestanden met scheidingstekens en een vaste recordlengte en Excel-bestanden). De koptekst kan worden weggelaten.
Tekenset Hier stelt u de tekenset van het tabelbestand in. Als het gewenste teken niet in de keuzelijst staat, kunt u Aangepast kiezen. Hiermee opent u het dialoogvenster Codepaginakiezer waarin u kunt kiezen uit de tekensets die zijn geïnstalleerd op de computer.
Aanhalingstekens Stel in welke aanhalingstekens moeten worden gebruikt. U kunt kiezen tussen Standaard, Geen en MSQ.
Opmerking In sommige bestanden worden opmerkingen tussen records gebruikt. Een regel commentaar begint vaak met een speciaal teken of een set tekens, zoals //. Hier kunt u de tekens opgeven die het begin van een opmerking aangeven zodat QlikView in staat is commentaar te herkennen.
Labels Als de veldnamen (kolomkoppen) zijn opgeslagen in de eerste regel van de tabel, moet u Ingevoegde labels kiezen. De notatie staat de expliciete benaming van velden toe. In dat geval kunt u Uitdrukkelijk kiezen. Als de tabel geen veldnamen bevat, moet u Geen gebruiken.
EOF negeren Soms wordt een speciaal teken gebruikt om het einde van het bestand te markeren. Wanneer dit teken midden in een tekstbestand voorkomt (bijvoorbeeld tussen aanhalingstekens) kunt u deze optie inschakelen om het teken te negeren.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com