Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Dialoogvenster Uitdrukking bewerken

Het dialoogvenster Uitdrukking bewerken kan worden geopend door op de knop Toevoegen onder de lijst met uitdrukkingen in Diagrameigenschappen: Uitdrukkingen te klikken of door met de rechtermuisknop op een bestaande uitdrukking te klikken en Uitdrukking toevoegen of Uitdrukking bewerken te selecteren.

Hoewel deze functie voornamelijk wordt gebruikt in grafiekuitdrukkingen, wordt hetzelfde dialoogvenster ook gebruikt om andere uitdrukkingen te maken of te bewerken wanneer uitdrukkingen nodig zijn. U kunt het dialoogvenster dan ook vanuit verschillende plaatsen in het programma openen door te klikken op het symbool met drie punten naast tekstvakken voor bewerking.

De hoofddelen van het dialoogvenster worden gevormd door het bewerkingsgebied voor uitdrukkingen waarvan de grootte kan worden aangepast zodat grote uitdrukkingen kunnen worden verwerkt en, hieronder, het tabbladgebied met de vier tabbladen Velden, Functies, Variabelen en Afbeeldingen.

Uitdrukkingen schrijven

U kunt de hele uitdrukking in het bewerkingsgebied voor voor de geselecteerde uitdrukking typen, maar het is vaak handiger om de uitdrukking met behulp van het hieronder beschreven tabbladgebied samen te stellen. De uitdrukking moet beginnen met =.

Het label Uitdrukking OK wordt alleen weergegeven zolang de syntaxis van de uitdrukking door het programma wordt geaccepteerd, ofwel geldig is. Anders geeft het label een van de volgende foutberichten weer: Onjuiste veldnaam, Fout in uitdrukking, Incorrecte syntaxis na uitdrukking). Het heeft weinig zin om het dialoogvenster te verlaten door op OK te klikken als de uitdrukking niet geldig is.

Opties tabblad Uitdrukkingen

Het dialoogvenster Uitdrukking bewerken bevat de volgende opties voor het maken van uitdrukkingen.

Velden

Het tabblad Velden bevat besturingselementen waarmee statistische aggregatiefuncties worden gemaakt op basis van veldgegevens.

Opties velden
Optie Beschrijving
Aggregatie De eerste keuzelijst bevat een lijst met alle beschikbare statistische aggregatiefuncties. (De functies Eerste tekenreeks en Laatste tekenreeks kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het weergeven van tekst in een draaitabel.)
Tabel Met deze keuzelijst kunt u de weergegeven velden in de lijst Veld eronder beperken tot één specifieke interne tabel.
Veld

Deze keuzelijst bevat een lijst met beschikbare veldnamen.

Velden die als velden van het type METING zijn geladen met behulp van de functie Direct Discovery, zijn gemarkeerd met [Measure]. Velden van het type METING kunnen alleen worden gebruikt met de aggregatiefuncties Sum, Avg, Count, Min en Max. Voor meer geavanceerd gebruik of voor databasespecifieke functies kunt u de SQL-opdracht gebruiken om een geldige SQL-functie uit te voeren, met de beperking dat u alleen kunt verwijzen naar een tabel of weergave die is geladen met Direct Discovery.

Systeemvelden tonen Schakel deze optie in om de systeemvelden op te nemen in de lijst Veld.
Distinctief Statistische functies worden standaard berekend voor aantal treffers. Schakel de optie Distinctief in om de uitdrukking zonder dubbele waarden te berekenen.
Plakken Klik op deze knop om uw selecties in te voeren als componenten van de uitdrukking.

Functies

Het tabblad Functies bevat besturingselementen die worden gebruikt voor het invoeren van algemene QlikView-functies in de uitdrukking.

Opties functies
Optie Beschrijving
Functiecategorie Met deze keuzelijst kunt u de weergegeven functies in de lijst Functienaam eronder beperken tot één categorie tegelijk.
Functienaam Deze keuzelijst bevat een lijst met alle beschikbare QlikView-functies (behalve een beperkt aantal speciale scriptfuncties).
Het deelvenster onder aan het tabblad Functies bevat de syntaxis van de geselecteerde functie.
Plakken Klik op deze knop om uw selecties in te voeren als componenten van de uitdrukking.

Variabelen

Het tabblad Variabelen bevat besturingselementen die worden gebruikt voor het invoeren van QlikView-variabelen in de uitdrukking.

Opties variabelen
Optie Beschrijving
Variabelen Deze keuzelijst bevat een lijst van alle huidige gedefinieerde variabelen in het document.
Systeemvariabelen tonen Schakel deze optie in om de systeemvelden op te nemen in de lijst Variabelen.
Plakken Klik op deze knop om uw selecties in te voeren als componenten van de uitdrukking.

Aan de onderkant van het tabblad Variabelen is een deelvenster geplaatst waarin de huidige waarde wordt weergegeven van elke variabele die is geselecteerd in de lijst Variabelen.

Afbeeldingen

Het tabblad Afbeeldingen bevat besturingselementen die worden gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de interne bestanden die beschikbaar zijn in QlikView. U kunt tevens toegang krijgen tot andere, bijbehorende afbeeldingsbestanden. Deze functionaliteit is echter beperkt tot bepaalde onderdelen van de layout. Aan de rechterkant van het tabblad Afbeeldingen bevindt zich een deelvenster waarin de huidige geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

Opties afbeeldingen
Optie Beschrijving
Afbeeldingenmap Deze keuzelijst bevat een lijst met beschikbare afbeeldingsmappen.
Afbeelding Deze keuzelijst bevat een lijst met beschikbare afbeeldingen in de geselecteerde map.
Geavanceerd... Klik op deze knop om rechtstreeks een afbeelding uit het dialoogvenster Afbeeldingsselector te selecteren.
Plakken Klik op deze knop om uw selecties in te voeren als componenten van de uitdrukking.

Opties menu Uitdrukkingen bewerken

Daarnaast bevat het dialoogvenster Uitdrukking bewerken de volgende menuopties en knoppen:

Menu Bestand

Opties menu Bestand
Optie Beschrijving
Exporteren naar uitdrukkingsbestand... U kunt de inhoud van het vak met de uitdrukkingen opslaan als een tabelbestand met de opdracht Exporteren naar uitdrukkingsbestand. Het bestand krijgt de extensie .qve.
Bestand invoegen... U kunt een eerder gemaakt uitdrukkingsbestand invoegen in het script met de opdracht Bestand invoegen....
Wizard Kleurenmenger Een uitdrukking voor het mengen van kleuren kan worden gemaakt met de Wizard Kleurenmenger.
Afdrukken HIermee wordt het standaard afdrukvenster van Windows geopend voor het afdrukken van de uitdrukkingen. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+P.

Menu Bewerken

Opties menu Bewerken
Optie Beschrijving
Ongedaan maken Hiermee wordt de laatste wijziging ongedaan gemaakt. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Z.
Opnieuw Hiermee wordt de laatste ongedaan gemaakte wijziging opnieuw uitgevoerd. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Y.
Knippen Hiermee wordt de geselecteerde tekst naar het Klembord verplaatst. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+X.
Kopiëren Hiermee wordt de geselecteerde tekst naar het Klembord gekopieerd. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+C.
Plakken Hiermee wordt de inhoud van het Klembord op de positie van de cursor in het dialoogvenster geplaatst. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+V.
Wissen Hiermee wordt de hele uitdrukking gewist.
Alles selecteren Hiermee wordt de hele uitdrukking geselecteerd.
Zoeken/vervangen... Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarmee u cijfers of tekens in de uitdrukking kunt zoeken en vervangen. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+F.

Menu Instellingen

Opties menu Instellingen
Optie Beschrijving
Configureren... Hiermee wordt Gebruikersvoorkeuren: Editor geopend.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com