Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Wizard Bestand: Opties

Bestandparameters

Instellingen bestandparameters
Instelling Beschrijving
Labels Als de veldnamen (kolomkoppen) zijn opgeslagen in de eerste regel van de tabel, moet u Ingevoegde labels kiezen. Het type DIF staat de expliciete benaming van velden toe. In dat geval kunt u Uitdrukkelijk kiezen. Als de tabel geen veldnamen bevat, moet u Geen gebruiken.

Clausules

Instellingen clausules
Instelling Beschrijving
Where... Hiermee wordt het dialoogvenster Where-clausule geopend waarmee een where-clausule voor de opdracht load wordt gemaakt.
Wissen Hiermee wordt de transformatie en/of where-clausule van een kruistabel ongedaan gemaakt.

Voorvoegsels

Instellingen prefixen
Instelling Beschrijving
Crosstable Hiermee opent u het dialoogvenster Kruistabel, waarmee u de parameters kunt instellen voor de transformatie van een kruistabel in een tabel met drie (of meer) kolommen.
Hiërarchie... Hiermee opent u het dialoogvenster Hiërarchie parameters, waarin u de parameters voor een hiërarchietabel kunt instellen (parameters tussen haken zoals in het script).
Wissen Hiermee wordt de transformatie van een kruistabel of hiërarchietabel ongedaan gemaakt.

Als u zowel een kruistabeltransformatie als een where-clausule gebruikt, wordt de where-clausule het eerst geëvalueerd. U kunt dus niet eerst een transformatie uitvoeren van een kruistabel en daarna een where-clausule toepassen. Als u echter een where-clausule moet toepassen op een reeds getransformeerde tabel, kan een constructie met een tijdelijke tabel uitkomst bieden:

TempTable: Crosstable (…) Load … from …;

RealTable: Load … resident TempTable where …;

Drop Table TempTable;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com