Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tekenset

Tekenset is een bestandsspecificatie voor de LOAD-opdracht die de tekenset definieert die wordt gebruikt in het bestand.

Syntaxis:  

utf8 | unicode | ansi | oem | mac | codepage is

Argumenten:  

Argumenten voor character set
Argument Beschrijving
utf8 UTF-8-tekenset
unicode Unicode-tekenset

ansi

Windows, codepagina 1252
oem

DOS, OS/2, AS400 en andere

mac Codepagina 10000
codepage is

Met de specificatie codepage is het mogelijk om elke Windows-codepagina te gebruiken als N.

Beperkingen:  

Conversie van de oem-tekenreeks is niet geïmplementeerd voor MacOS. Als geen tekenset is opgegeven, wordt onder Windows codepagina 1252 gebruikt.

Voorbeeld:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels)

LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels)

LOAD * from a.txt (codepage is 10000, txt, delimiter is ',' , no labels)

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com