Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Deelvenster Serverobjecten

Via het deelvenster Serverobjecten kunnen eindgebruikers hun eigen serverwerkbladobjecten gemakkelijk beheren en gedeelde objecten van andere gebruikers openen.

Het deelvenster configureren

Het deelvenster Serverobjecten kan worden in- en uitgeschakeld met·de opdracht Serverobjecten in het menu Beeld, of door op F2 te drukken. Het tabblad kan aan elke kant van het QlikView-venster worden neergezet. Het kan ook zwevend naast het QlikView-venster worden gebruikt.

Het deelvenster Serverobjecten kan ingeschakeld·blijven bij het werken aan lokale documenten (niet op server gebaseerd), maar heeft dan geen functie.

Het deelvenster Serverobjecten bevat twee gebieden. Het gebied Mijn objecten bevat een overzicht van uw eigen persoonlijke serverobjecten voor het actieve serverdocument. Het gebied Gedeelde objecten bevat een overzicht van alle gedeelde werkbladobjecten (inclusief uw eigen gedeelde objecten) die zijn gekoppeld aan het huidige serverdocument.

U kunt een object in het QlikView-venster verbergen door met de rechtermuisknop op het object te klikken en Verwijderen te kiezen. Als u het object weer in de opmaak wilt tonen, moet u het object vanuit het deelvenster Serverobjecten slepen.

Als u de muisaanwijzer op een object plaatst, verschijnt er een pop-up met informatie zoals de naam van het object, het objecttype, de eigenaar en de laatste wijzigingsdatum.

Gedeelde objecten

Hier worden de gedeelde objecten getoond. Ze kunnen worden gegroepeerd op Type, Eigenaar en Datum. U wijzigt de groepering door te klikken op de pijlpunt naast Gedeelde objecten. De lijst kan worden uitgevouwen om meer informatie over elk object weer te geven of worden ingevouwen om ruimte te besparen. Klik op de pijlpunt naast het object om uit te vouwen en klik nogmaals om weer in te vouwen.

De objecten die worden weergegeven in de opmaak, zijn gemarkeerd met een vinkje in de vakken Mijn objecten en Gedeelde objecten.

Als u het gedeelde object van een andere gebruiker wilt gebruiken, moet u het naar het toepassingsvenster slepen.

Objecten toevoegen en delen

Wanneer u een nieuw serverwerkbladobject maakt, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst Mijn objecten.

U kunt een of meer van uw eigen serverobjecten delen met andere gebruikers door met de rechtermuisknop in het vak Mijn objecten te klikken en Iedereen machtigen of Machtigingen voor delen te kiezen. Het dialoogvenster Delen wordt geopend.

Delen

In het dialoogvenster Delen kunt u configureren hoe het object wordt gedeeld. Als u een object wilt delen, kiest u een van de opties in de keuzelijst Machtigingen voor delen.

  • Niet delen: Het object wordt niet gedeeld met andere gebruikers.
  • Iedereen machtigen: Het object wordt gedeeld met alle gebruikers.
  • Machtigen per gebruikersnaam: Het object wordt gedeeld met de gebruikers die in de lijst hieronder staan.

Het object wordt onder Gedeelde objecten weergegeven, maar blijft ook in het gebied Mijn objecten staan, nu met een handje om aan te duiden dat het een gedeeld object betreft.

U kunt het delen van een object opheffen door met de rechtermuisknop op het object te klikken in het vak Mijn objecten, Delen ongedaan maken te kiezen of opnieuw Machtigingen voor delen te kiezen om het dialoogvenster Delen te openen en vervolgens Niet delen te kiezen in de keuzelijst Machtigingen voor delen. Het object staat niet langer in de lijst Gedeelde objecten en is niet meer beschikbaar voor andere gebruikers. Het verdwijnt echter niet uit de actieve sessies van andere gebruikers.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com