Ga naar hoofdinhoud

Wizard Bestand: Type - Excel XLS

Excel XLS-instellingen
Instelling Beschrijving
Tabellen In de groep Tabellen kunt u een specifieke tabel kiezen bij het lezen van een bestand met meerdere tabellen, zoals HTML- of Excel-bestanden. In Excel worden alle werkbladen in een werkmap en alle benoemde gebieden (zoals meerdere cellen met namen) in de werkbladen aangeduid als mogelijke tabellen. Houd er rekening mee dat in de namen van Excel-werkbladen de tekens &, > en < niet mogen voorkomen.
Bij het definiëren van een benoemd gebied op een werkblad, moet het geselecteerde bereik Werkmap zijn en moet het veld Verwijst naar de oorspronkelijke waarde (de waarde die standaard is toegewezen) behouden. Anders wordt het benoemde gebied mogelijk niet als een tabel beschouwd.
Koptekstgrootte Het is mogelijk hier het gedeelte voor de koptekst van het bestand over te slaan: een opgegeven aantal regels of bytes (alleen voor bestanden met scheidingstekens en een vaste recordlengte en Excel-bestanden).
Labels Als de veldnamen (kolomkoppen) zijn opgeslagen in de eerste regel van de tabel, moet u Ingevoegde labels kiezen. Het type DIF staat de expliciete benaming van velden toe. In dat geval kunt u Uitdrukkelijk kiezen. Als de tabel geen veldnamen bevat, moet u Geen gebruiken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com