Ga naar hoofdinhoud

Contextinterpretatie

Met het dialoogvenster Contextinterpretatie kunt u de waarde van een cel verruilen voor verborgen informatie die de cel bevat.

De cel kan diverse andere codes met extra info bevatten, elk met één of soms meer kenmerken. Door de juiste code met extra info en het kenmerk te selecteren en op OK te klikken, wordt de celinhoud vervangen door de waarde van het kenmerk.

  • Tag: Een lijst van de codes met extra info in de cel.
  • Kenmerk: Het kenmerk van de gemarkeerde extra info.
  • Kenmerk: De waarde van het kenmerk.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com