Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Dialoogvenster Script bewerken

U opent het dialoogvenster Script bewerken via het menu Bestand of door op het symbool Script bewerken edit script icon op de werkbalk te klikken.

In dit dialoogvenster kunt u een script invoeren en uitvoeren voor de verbinding van een document met een ODBC-gegevensbron, of met verschillende typen gegevensbestanden, waarna de gevraagde informatie kan worden opgehaald.

Scripts kunnen handmatig worden getypt of automatisch worden gegenereerd. Complexe scriptopdrachten moeten, ten minste gedeeltelijk, handmatig worden ingevoerd.

Het dialoogvenster Script bewerken werkt met de functie voor automatisch voltooien. Dat wil zeggen dat als u typt, het programma voorspelt wat u gaat typen zonder dat u de volledige tekst hoeft te typen. De voorspelde tekst zijn woorden die deel uitmaken van de scriptsyntaxis. Het script bevat tevens kleurcodes volgens de syntaxiscomponenten. U kunt deze aanpassen door Extra's en Voorkeuren editor te kiezen.

Aan de bovenkant van het dialoogvenster bevindt zich een menubalk met diverse scriptgerelateerde opdrachten. De meest gebruikte opdrachten worden ook op de werkbalk weergegeven. Op de werkbalk bevindt zich ook een vervolgkeuzelijst voor de tabs van het script.

Menu's in het dialoogvenster Script bewerken

Deelvensters in het dialoogvenster Script bewerken

Het dialoogvenster Script bewerken bevat twee deelvensters: het deelvenster met het script boven aan en het functievenster onder aan het dialoogvenster.

Scriptvenster

Het scriptvenster bevat het feitelijke script. Elke scriptregel is genummerd. Het script kan worden verdeeld in diverse gedeelten die op afzonderlijke tabpagina's zijn ondergebracht en van links naar rechts worden uitgevoerd.

Bij het gebruik van verborgen script staat dit scriptgedeelte op een afzonderlijk tabblad helemaal links (u moet wel eerst het juiste wachtwoord opgeven).

Het script bevat kleurcodes volgens de syntaxiscomponenten. De kleurcodering kunt u aanpassen door Voorkeuren editor te kiezen in het menu Extra's.

Functievenster

Het functievenster bestaat uit vier tabpagina's met functies voor het genereren van het script.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com