Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inquarter - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren çeyrek içinde olması halinde True döndürür.

Söz Dizimi:  

InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Dönüş verileri türü: Boole

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

inquarter() fonksiyonu aralığının diyagramı

inquarter() fonksiyonunun değerlendirdiği zaman aralığını gösteren diyagram.

Diğer bir deyişle, inquarter() fonksiyonu yılı 1 Ocak ile 31 Aralık arasında dört eşit çeyreğe böler. first_month_of_year bağımsız değişkenini kullanarak uygulamanızda ilk olarak kabul edilecek ayı değiştirebilirsiniz ve söz konusu bağımsız değişkene göre çeyrekler değişir. base_date fonksiyonu, hangi çeyreğin fonksiyonun karşılaştırıcısı olarak kullanılacağını tanımlar. Son olarak, fonksiyon tarih değerlerini söz konusu çeyrek segmentiyle karşılaştırıp bir Boole sonucu döndürür.

inquarter() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Normal olarak bu tür bir fonksiyon bir if expression içinde bir koşul olarak kullanılır. Bu, bir tarihin seçilen çeyreğe denk gelip gelmediğine bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürür.

Örneğin, inquarter() fonksiyonu ekipmanın üretildiği tarihlere göre bir çeyrek segmentinde üretilen tüm ekipmanı belirlemek için kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Çeyreği değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Çeyrek period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren çeyreği gösterdiği bir tam sayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki çeyrekleri; pozitif değerler ise sonraki çeyrekleri gösterir.

first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Yılın ilk ayını ayarlamak için first_month_of_year bağımsız değişkeninde aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz:

first_month_of_year değerleri
Ay Değer
Şubat 2
Mart 3
Nisan 4
May 5
Haziran 6
Temmuz 7
Ağustos 8
Eylül 9
Ekim 10
Kasım 11
Aralık 12

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', 0) TRUE döndürür
inquarter ('01/25/2013', '04/01/2013', 0) FALSE döndürür
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', -1) FALSE döndürür
inquarter ('12/25/2012', '01/01/2013', -1) TRUE döndürür
inquarter ('01/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) FALSE döndürür
inquarter ('03/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) TRUE döndürür

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!