Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

monthsstart - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir taban tarihi içeren aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık dönemin ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Önceki ve sonraki bir zaman dönemi için zaman damgasını bulmak da mümkündür.Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Söz Dizimi:  

MonthsStart(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Dönüş verileri türü: dual

monthsstart() fonksiyonu diyagramı

Zaman damgası sonucunu döndürmek için fonksiyonun öğelerinin nasıl birlikte çalıştığını gösteren örnek diyagram.

monthsstart() fonksiyonu, sağlanan n_months bağımsız değişkenine göre yılı segmentlere böler. Ardından sağlanan her tarihin hangi segmentin içinde bulunduğunu değerlendirir ve tarih biçiminde o segmentin ilk milisaniyesini döndürür. Fonksiyon ayrıca, önceki veya sonraki segmentlerin başlangıç zaman damgasını döndürmenin yanı sıra yılın ilk ayını yeniden tanımlama olanağı da sağlar.

Yılın şu dilimleri fonksiyonda n_month bağımsız değişkenleri olarak bulunur:

Olası n_month bağımsız değişkenleri
Dönemler Ay sayısı
ay 1
iki aylık 2
çeyrek 3
dört ay

4

altı aylık 6
Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n_months Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayı olarak çözümlenen bir tamsayı veya ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğerdir), 2 (iyi aylık), 3 (inquarter()fonksiyonuna eşdeğerdir), 4 (dört aylık dönem) veya 6 (yarı yıl).
date Değerlendirilecek tarih veya zaman damgası.
period_no Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.
first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Ne zaman kullanılır?

Genel olarak monthsstart() fonksiyonu, kullanıcının hesaplamada zaman aralığının henüz oluşmamış kısmını kullanmak istemesi durumunda, ifadenin içinde kullanılır. Örneğin bu, bir giriş değişkeni sağlayarak kullanıcının ay, çeyrek veya yarı yıl içinde şimdiye kadar birikmiş toplam faizi hesaplamasına olanak tanımak için kullanılabilir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
monthsstart(4, '10/19/2013') 09/01/2013 döndürür.
monthsstart(4, '10/19/2013, -1) 05/01/2013 döndürür.
monthsstart(4, '10/19/2013', 0, 2 ) Yılın başlangıcı 2. ay olduğundan 10/01/2013 döndürür.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!