Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

yeartodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon giriş zaman damgasının kodun yüklendiği yılda olup olmadığını bulur ve bu yıldaysa True, değilse False değerini döndürür.

Söz Dizimi:  

YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

Dönüş verileri türü: Boole

Bilgi notu

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

yeartodate() fonksiyonunun örnek diyagramı

yeartodate fonksiyonunun True veya False değerini döndüreceği tarih değerlerini görüntüleyen diyagram.

İsteğe bağlı parametrelerden hiçbiri kullanılmazsa, yıl içinde belirli bir tarihe kadar, 1 Ocak'tan son kod yürütme tarihine kadar ve bu tarihi de içerecek şekilde, bir takvim yılı dahilindeki herhangi bir tarih anlamına gelir.

Diğer bir deyişle, yeartodate() fonksiyonu başka parametre olmadan tetiklendiğinde bir zaman damgasını değerlendirmek için kullanılır ve tarihin, takvim yılı içinde yeniden yüklemenin gerçekleştiği tarihe kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) geçen süre içinde kalıp kalmadığına bağlı olarak bir Boole sonucu döndürür.

Bununla birlikte, firstmonth bağımsız değişkenini kullanarak yılın başlangıç tarihini geçersiz kılmak ve yearoffset bağımsız değişkenini kullanarak önceki veya sonraki yıllarla karşılaştırmalar yapmak da mümkündür.

Son olarak, geçmiş veri kümelerinin söz konusu olduğu durumlarda yeartodate() fonksiyonu todaydateayarlamak için bir parametre sağlar ve bu parametre zaman damgasını takvim yılı içinde todaydate bağımsız değişkeninde sağlanan tarihe kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) geçen süreyle karşılaştırır.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp

Değerlendirilecek zaman damgası, örneğin '10/12/2012'.

yearoffset

Bir yearoffset belirtilmesiyle, yeartodate başka bir yıldaki aynı dönem için True değerini döndürür. Negatif yearoffset önceki bir yılı belirtirken, pozitif kayma gelecekteki bir yılı belirtir. En yeni year-to-date yearoffset = -1 olarak belirtilmesiyle elde edilir. Atlandığı takdirde 0 olduğu varsayılır.

firstmonth

1 ile 12 arasında bir firstmonth belirtildiğinde (atlandığı takdirde 1) yılın başlangıcı herhangi bir ayın ilk gününe ileri taşınabilir. Örneğin, 1 Mayıs'ta başlayan bir mali yıl ile çalışmak istiyorsanız firstmonth = 5 olarak belirtin. 1 değeri 1 Ocak'ta başlayan mali yılı ve 12 değeri de 1 Aralık'ta başlayan mali yılı göstermektedir.

todaydate Bir todaydate belirtildiğinde (atlandığı takdirde son kod yürütme işleminin zaman damgası), dönemin üst sınırı olarak kullanılan günü taşımak mümkündür.

Ne zaman kullanılır?

yeartodate() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Bu tür fonksiyonlar genellikle bir IF ifadesinde koşul olarak kullanılır. Bu, değerlendirilen tarihin yıl içinde uygulamanın son yeniden yükleme tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) geçen süre içinde yer alıp almadığına bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürür.

Örneğin, YearToDate() fonksiyonu geçerli yıl içinde şimdiye kadar üretilen tüm ekipmanı belirlemek için kullanılabilir.

Aşağıdaki örneklerde son yeniden yükleme tarihinin 11/18/2011 olduğu varsayılır.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
yeartodate( '11/18/2010') şunu döndürür: False
yeartodate( '02/01/2011') şunu döndürür: True
yeartodate( '11/18/2011') şunu döndürür: True
yeartodate( '11/19/2011') şunu döndürür: False
yeartodate( '11/19/2011', 0, 1, '12/31/2011') şunu döndürür: True
yeartodate( '11/18/2010', -1) şunu döndürür: True
yeartodate( '11/18/2011', -1) şunu döndürür: False
yeartodate( '04/30/2011', 0, 5) şunu döndürür: False
yeartodate( '05/01/2011', 0, 5) şunu döndürür: True

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Temel örnek

Örnek 2 – yearoffset

Örnek 3 – firstmonth

Örnek 4 – todaydate

Örnek 5 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 6 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!