Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

addmonths - kod ve grafik fonksiyonu

Fonksiyon, startdate değerinden n ay sonra olan tarihi veya n negatif ise, startdate değerinden n ay önce olan tarihi döndürür.

Söz Dizimi:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Dönüş verileri türü: dual

addmonths() fonksiyonu, tanımlı ay sayısı olan n değerini startdate değeriyle toplar veya bundan çıkarır ve sonuçta elde edilen tarihi döndürür.

mode bağımsız değişkeni ayın 28'inde ve sonrasındaki startdate değerlerini etkiler. mode bağımsız değişkeni 1 olarak ayarlandığında addmonths() fonksiyonu startdate olarak ayın sonuna olan göreli uzaklığa eşit bir tarih döndürür.

addmonths() fonksiyonunun örnek diyagramı

addmonths fonksiyonunun çeşitli bileşenlerinin nasıl bir araya gelip çıkış tarihi oluşturduğunu gösteren örnek diyagram.

Örneğin 28 Şubat ayın son günüdür. İki ay sonrasının tarihini döndürmek için mode değeri 1 olan addmonths() fonksiyonu kullanılırsa, fonksiyon Nisan ayının son günü olan 30 Nisan tarihini döndürür.

mode=1 ile addmonths() fonksiyonunun örnek diyagramı

addmonths fonksiyonunun çıkış tarihini değiştirmek için 'mode' bağımsız değişkeninin nasıl değiştirilebileceğini gösteren örnek diyagram.
Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
startdate Bir zaman damgası olarak başlangıç tarihi; örneğin '2012-10-12'.
n Pozitif veya negatif tamsayı olarak ay sayısı.
mode Ayın başına göre mi, yoksa sonuna göre mi ay eklendiğini belirtir. Varsayılan mod, ayın başına göre eklemeler için 0 olur. Ayın sonuna göre eklemeler için modu 1 olarak ayarlayın. Mod 1 olarak ayarlandığında ve giriş tarihi 28 veya daha sonraki bir tarih olduğunda fonksiyon, başlangıç tarihinde ayın sonuna ulaşmak için kaç gün kaldığını denetler. Döndürülen tarihte, ayın sonuna ulaşmak için aynı gün sayısı ayarlanır.

Ne zaman kullanılır?

Bir ifadede addmonths() fonksiyonu yaygın olarak, bir zaman aralığından belirli sayıda ay kadar önceki veya sonraki tarihi bulmak için kullanılır.

Örneğin addmonths() fonksiyonu cep telefonu sözleşmelerinin son tarihini belirlemek için kullanılabilir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
addmonths ('01/29/2003' ,3) "04/29/2003" döndürür.
addmonths ('01/29/2003',3,0) "04/29/2003" döndürür.
addmonths ('01/29/2003',3,1) "04/28/2003" döndürür.
addmonths ('01/29/2003',1,0) "02/28/2003" döndürür.
addmonths ('01/29/2003',1,1) "02/26/2003" döndürür.
addmonths ('02/28/2003',1,0) "03/28/2003" döndürür.
addmonths ('02/28/2003',1,1) "03/31/2003" döndürür.
addmonths ('01/29/2003',-3) "10/29/2002" döndürür.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – Göreli ay sonu

Örnek 3 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 4 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!