Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inlunarweek - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon timestamp değerinin base_date değerini içeren ay haftası içinde mi kaldığını belirler. Qlik Sense içinde ay haftaları 1 Ocak haftanın ilk günü olarak sayılarak tanımlanır. Yılın son haftasının dışında her hafta tam olarak yedi gün içerirler.

Söz Dizimi:  

InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Dönüş verileri türü: Boole

Bilgi notu

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

inlunarweek() fonksiyonu base_date değerinin ay yılında hangi haftaya denk geldiğini belirler. Her zaman damgası değerinin base_date ile aynı ay yılı haftasında yer alıp almadığını belirledikten sonra bir Boole sonucu döndürür.

inlunarweek() fonksiyonu diyagramı

Giriş bilgilerine göre fonksiyonun TRUE değerini döndüreceği tarihleri gösteren inlunarweek fonksiyonunun örnek diyagramı.

Ne zaman kullanılır?

inlunarweek() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Bu tür fonksiyonlar genellikle bir IF ifadesinde koşul olarak kullanılır. Bu fonksiyon, değerlendirilen tarihin söz konusu ay yılı haftasına denk gelip gelmediğine bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürebilir.

Örneğin inlunarweek() fonksiyonu belirli bir ay yılı haftasında üretilen tüm ekipmanı tanımlamak için kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ay haftasını değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no Ay haftası period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_date içeren ay haftasını belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ay haftalarını; pozitif değerler ise sonraki ay haftalarını gösterir.
first_week_day Kaydırma değeri sıfırdan büyük ya da küçük olabilir. Bu değer, belirtilen gün sayısı ve/veya bir günün kesirleri ile yılın başını değiştirir.
Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inlunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', 0) timestamp değeri (01/12/2013) 01/08/2013 - 01/14/2013 haftasına denk geldiği için TRUE döndürür.
inlunarweek('01/12/2013', '01/07/2013', 0) base_date 01/07/2013, 01/01/2013 ile 01/07/2013 arası olarak tanımlanan ay yılı haftasında yer aldığından FALSE döndürür.
inlunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', -1) FALSE döndürür. period_no değeri olarak -1 belirtildiğinde, hafta bir önceki haftaya (01/01/2013 - 01/07/2013) kayar.
inlunarweek('01/07/2013', 01/14/2013', -1) TRUE döndürür. Önceki örnekle karşılaştırıldığında, geriye kayma hesaba katıldıktan sonra timestamp sonraki haftada yer alır.
inlunarweek('01/11/2006', '01/08/2006', 0, 3) FALSE döndürür. first_week_day için 3 değerinin belirtilmesi, yıl başlangıcının 01/04/2013 tarihinden hesaplandığı anlamına gelir. Bu nedenle base_date değeri ilk haftaya denk gelir ve timestamp değeri de 01/11/2013 - 01/17/2013 haftasına denk gelir.

inlunarweek() fonksiyonu genellikle şu fonksiyonlarla birlikte kullanılır:

İlgili fonksiyonlar
Fonksiyon Etkileşim
lunarweekname - kod ve grafik fonksiyonu Bu fonksiyon, giriş tarihinin içinde bulunduğu yılın ay yılındaki hafta numarasını belirlemek için kullanılır.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_week_day

Örnek 4 – Grafik nesnesi

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!