Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

monthsend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir taban tarihi içeren aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık dönemin son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Ayrıca önceki veya sonraki zaman aralığının bitişine ilişkin zaman damgasını da bulmak mümkündür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Söz Dizimi:  

MonthsEnd(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Dönüş verileri türü: dual

monthsend fonksiyonu diyagramı.

monthsend fonksiyonunun seçilen dönemin en son zaman damgasını belirlemek için nasıl kullanılabileceğini gösteren diyagram.
Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n_months Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayı olarak çözümlenen bir tamsayı veya ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğerdir), 2 (iyi aylık), 3 (inquarter()fonksiyonuna eşdeğerdir), 4 (dört aylık dönem) veya 6 (yarı yıl).
date Değerlendirilecek tarih veya zaman damgası.
period_no Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.
first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

monthsend() fonksiyonu, sağlanan n_months bağımsız değişkenine göre yılı segmentlere böler. Ardından sağlanan her tarihin hangi segment içinde bulunduğunu değerlendirir ve o segmentin tarih biçiminde son milisaniyesini döndürür. Fonksiyon önceki veya sonraki segmentlerden bitiş zaman damgasını döndürebilir ve yılın ilk ayını yeniden tanımlayabilir.

Yılın aşağıdaki segmentleri fonksiyonda n_month bağımsız değişkenleri olarak bulunur.

n_month bağımsız değişkenleri
Dönem Ay sayısı
ay 1
iki aylık 2
çeyrek 3
dört ay 4
altı aylık 6

monthsend() fonksiyonu, kullanıcının hesaplamada ayın şu ana kadar geçen kısmını kullanmak istemesi durumunda, ifadenin içinde kullanılır. Kullanıcıya bir değişken kullanarak istediği dönemi seçme fırsatı verilir. Örneğin monthsend(), kullanıcının ay, üç ay veya yarım yıl içinde henüz oluşmamış toplam faizi hesaplamasına olanak tanıyan bir giriş değişkeni sağlayabilir.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
ÖrnekSonuç
monthsend(4, '07/19/2013')08/31/2013 döndürür.
monthsend(4, '10/19/2013', -1)08/31/2013 döndürür.
monthsend(4, '10/19/2013', 0, 2)01/31/2014 döndürür.
Çünkü yılın başlangıcı 2. ay olur.

Örnek 1 – Temel örnek

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!