Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inmonths - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir zaman damgasının taban tarih olarak aynı bir aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık dönem içine mi düştüğünü bulur. Zaman damgasının önceki veya sonraki bir zaman dönemine denk gelip gelmediğini bulmak da mümkündür.

Söz Dizimi:  

InMonths(n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Dönüş verileri türü: Boole

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

inmonths() fonksiyonu diyagramı

inmonths() fonksiyonunun bir taban tarihi doğru veya yanlış olarak değerlendirdiği zaman aralığını gösteren diyagram.

inmonths() fonksiyonu, sağlanan n_months bağımsız değişkenine göre yılı segmentlere böler. Ardından, değerlendirilen her zaman damgasının base_date bağımsız değişkeniyle aynı segmente denk gelip gelmediğini belirler. Öte yandan bir period_no bağımsız değişkeni sağlanırsa, fonksiyon zaman damgalarının base_date değerinden önceki veya sonraki döneme denk gelip gelmediğini belirler.

Yılın aşağıdaki segmentleri fonksiyonda n_month bağımsız değişkenleri olarak bulunur.

n_month bağımsız değişkenleri
Dönem Ay sayısı
ay 1
iki aylık 2
çeyrek 3
dört ay 4
altı aylık 6

inmonths() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Normal olarak bu tür bir fonksiyon bir if expression içinde bir koşul olarak kullanılır. inmonths() fonksiyonunu kullanarak, değerlendirmek istediğiniz dönemi seçebilirsiniz. Örneğin, kullanıcının belirli bir dönemdeki ay, çeyrek veya yarım yıl içinde üretilen ürünleri tanımlamasını sağlayabilirsiniz.

Dönüş verileri türü: Boole

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n_months

Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayı olarak çözümlenen bir tamsayı veya ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğerdir), 2 (iyi aylık), 3 (inquarter()fonksiyonuna eşdeğerdir), 4 (dört aylık dönem) veya 6 (yarı yıl).

timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Dönemi değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.

first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Yılın ilk ayını ayarlamak için first_month_of_year bağımsız değişkeninde aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz:

first_month_of_year değerleri
Ay Değer
Şubat 2
Mart 3
Nisan 4
May 5
Haziran 6
Temmuz 7
Ağustos 8
Eylül 9
Ekim 10
Kasım 11
Aralık 12

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inmonths(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0)TRUE döndürür. Nedeni zaman damgasının  01/25/2013 olan değeri  01/01/2013  ile  04/30/2013 arasındaki, 04/25/2013 olan base_date değerinin içinde kaldığı dört aylık dönem içinde olmasıdır.
inmonths(4, '05/25/2013', '04/25/2013', 0) FALSE döndürür. Nedeni 05/25/2013  önceki örnekle aynı dönemin dışında olmasıdır.
inmonths(4, '11/25/2012', '02/01/2013', -1 )TRUE döndürür. Nedeni -1 olan period_no değerinin arama dönemini dört aylık bir dönem (n-months'ın değeri) geri kaydırması, bunun da arama dönemini 09/01/2012  ile 12/31/2012 arası yapmasıdır.
inmonths(4, '05/25/2006', '03/01/2006', 0, 3)TRUE döndürür. Nedeni first_month_of_year değerinin 3 olarak ayarlanması, bunun da arama dönemini 01/01/2006  ile 04/30/2006 arası yerine 03/01/2006  ile  07/30/2006  arasına yapmasıdır.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!