Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inday - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_timestamp değerini içeren gün içinde olması halinde True döndürür.

Söz Dizimi:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

inday fonksiyonunun diyagramı

inday fonksiyonunun bir zaman dilimini tanımlamak ve bu dilime göre boolean sonuçlar döndürmek için nasıl kullanıldığını gösteren diyagram.

Zaman damgasının hangi güne denk geldiğini tanımlamak için inday() fonksiyonu base_timestamp bağımsız değişkenini kullanır. Günün başlangıç saati varsayılan olarak gece yarısıdır, ancak inday() fonksiyonunun day_start bağımsız değişkenini kullanarak günün başlangıç saatini değiştirebilirsiniz. Bu gün tanımlandıktan sonra fonksiyon, önerilen zaman damgasını o günle kıyaslarken mantıksal sonuçlar döndürür.

inday() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Normal olarak bu tür bir fonksiyon bir if expression içinde bir koşul olarak kullanılır. Bu, değerlendirilen tarihin söz konusu zaman damgasının günü olup olmadığına bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürür.

Örneğin, inday() fonksiyonu belirli bir günde üretilen tüm ekipmanı tanımlamak içini kullanılabilir.

Dönüş verileri türü: Boole

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_timestamp ile karşılaştırmak istediğiniz tarih ve saat.
base_timestamp Zaman damgasını değerlendirmek için kullanılan tarih ve saat.
period_no Gün period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_timestamp değerini içeren günü gösterdiği bir tamsayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki günleri; pozitif değerler ise sonraki günleri gösterir.
day_start Gece yarısı başlamayan günlerle çalışmak istiyorsanız, day_start içinde bir günün kesri cinsinden bir kaydırma belirtin; örneğin saat 03:00'ü ifade etmek için 0,125 belirtin.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
ÖrnekSonuç
inday ('01/12/2006 00:23:00', '01/12/2006 12:00:00', 0) True döndürür
inday ('01/12/2006 00:23:00', '01/13/2006 12:00:00', 0) False döndürür
inday ('01/12/2006 00:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00', -1) False döndürür
inday ('01/11/2006 00:23:00', '01/12/2006 12:00:00', -1) True döndürür
inday ('01/12/2006 12:23:00', '01/12/2006 12:00:00', 0, 0.5) False döndürür
inday ('01/12/2006 00:23:00', '01/12/2006 12:00:00', 0, 0.5) True döndürür

Örnek 1 – Load deyimi (kod)

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – day_start

Örnek 4 – Grafik nesnesi

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!