Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inlunarweektodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp'ın ay haftası ile base_date'in son milisaniyesi arasında yer alıp almadığını bulur. Qlik Sense için ay haftaları 1 Ocak haftanın ilk günü olarak tanımlanır ve yılın son haftası dışında tam olarak yedi gün içerirler.

Söz Dizimi:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Dönüş verileri türü: Boole

Bilgi notu

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

inlunarweektodate() fonksiyonunun örnek diyagramı

Giriş bilgilerine göre fonksiyonun TRUE değerini döndüreceği tarihleri gösteren inlunarweektodate fonksiyonunun örnek diyagramı.

inlunarweektodate() fonksiyonu, ay yılı haftasının bitiş noktası işlevi görür. Buna karşılık, inlunarweek() fonksiyonu base_date tarihinin hangi ay yılı haftasına denk geldiğini belirler. Örneğin, base_date değeri 5 Ocak olduğunda 1 Ocak ile 5 Ocak arasındaki tüm zaman damgaları TRUE Boole sonucunu döndürürken, 6 ve 7 Ocak ile sonrasına denk gelen tarihler FALSE Boole sonucunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ay haftasını değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no Ay haftası period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_date içeren ay haftasını belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ay haftalarını; pozitif değerler ise sonraki ay haftalarını gösterir.
first_week_day Kaydırma değeri sıfırdan büyük ya da küçük olabilir. Bu değer, belirtilen gün sayısı ve/veya bir günün kesirleri ile yılın başını değiştirir.

Ne zaman kullanılır?

inlunarweektodate() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Bu tür fonksiyonlar genellikle bir IF ifadesinde koşul olarak kullanılır. Kullanıcı, değerlendirilen tarihin söz konusu haftanın belirli bir segmentine denk gelip gelmediğinde bağlı olarak hesaplamanın bir toplama veya hesaplama döndürmesini istediğinde inlunarweektodate() fonksiyonu kullanılır.

Örneğin, belirli bir haftada belirli bir tarihe kadar (bu tarih de dahil) üretilen tüm ekipmanları tanımlamak için inlunarweektodate() fonksiyonu kullanılabilir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inlunarweektodate('01/12/2013', '01/13/2013', 0) timestamp değeri (01/12/2013) 01/08/2013 haftasının 01/13/2013 tarihine kadar olan bölümüne denk geldiğinden TRUE döndürür.
inlunarweektodate('01/12/2013', '01/11/2013', 0) İki tarih de aynı ay yılı haftasında 01/12/2012 tarihinden önce olsa da, timestamp değeri base_date değerinden sonraya denk geldiğinden FALSE döndürür.
inlunarweektodate('01/12/2006', '01/05/2006', 1) TRUE döndürür. period_no için 1 değerinin belirtilmesi base_date değerini bir hafta ileri kaydırır ve böylece timestamp değeri ay haftası bölümüne denk gelir.

inlunarweektodate() fonksiyonu genellikle şu fonksiyonlarla birlikte kullanılır:

İlgili fonksiyonlar
Fonksiyon Etkileşim
lunarweekname - kod ve grafik fonksiyonu Bu fonksiyon, giriş tarihinin içinde bulunduğu yılın ay yılındaki hafta numarasını belirlemek için kullanılır.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_week_day

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!