Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

week - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, girilen tarihe karşılık gelen hafta numarasını temsil eden bir tamsayı döndürür.

Söz Dizimi:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Dönüş verileri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp Değerlendirilecek tarih veya zaman damgası.
first_week_day

Haftanın başladığı günü belirtir. Atlandığı takdirde, FirstWeekDay değişkeninin değeri kullanılır.

Olabilecek first_week_day değerleri Pazartesi için 0, Salı için 1, Çarşamba için 2, Perşembe için 3, Cuma için 4, Cumartesi için 5 ve Pazar için 6'dır.

Sistem değişkeni hakkında daha fazla bilgi için bkz. FirstWeekDay.

broken_weeks

broken_weeks öğesini belirtmezseniz BrokenWeeks değişkeninin değeri, haftaların bölünmüş olup olmadığını tanımlamak için kullanılır.

Sistem değişkeni hakkında daha fazla bilgi için bkz. BrokenWeeks.

reference_day

reference_day öğesini belirtmezseniz ReferenceDay değişkeninin değeri, 1. haftayı tanımlamak için Ocak ayındaki hangi günün referans gün olarak ayarlanacağını tanımlamak için kullanılır. Varsayılan olarak, Qlik Sense fonksiyonları referans gün olarak 4 kullanır. Bu da 1. haftanın 4 Ocak gününü içermesi gerektiği veya başka bir deyişle 1. haftanın Ocak ayında her zaman en az 4 günü olması gerektiği anlamına gelir.

Sistem değişkeni hakkında daha fazla bilgi için bkz. ReferenceDay.

week() fonksiyonu, tarihin hangi hafta içinde kaldığını belirler ve hafta numarasını döndürür.

 Qlik Sense'te, uygulama oluşturulurken bölgesel ayarlar getirilir ve karşılık gelen ayarlar komut dosyasında ortam değişkenleri olarak saklanır. Bunlar, hafta numarasını belirlemek için kullanılır.

Bu, çoğu Avrupalı uygulama geliştiricisinin ISO 8601 tanımına karşılık gelen aşağıdaki ortam değişkenlerini aldığı anlamına gelir:

Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day Set BrokenWeeks =0; // Use unbroken weeks Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1

Kuzey Amerikalı bir uygulama geliştiricisi, sıklıkla şu ortam değişkenlerini alır:

Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day Set BrokenWeeks =1; // Use broken weeks Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1

Haftanın ilk günü FirstWeekDay sistem değişkeni tarafından belirlenir. Haftanın ilk gününü ayrıca week() fonksiyonundaki first_week_day bağımsız değişkenini kullanarak da değiştirebilirsiniz.

Uygulamanız bölünmüş haftalar kullanıyorsa, hafta numarası sayımı 1 Ocak'ta başlar ve kaç geçtiğine bakılmaksızın FirstWeekDay sistem değişkeninden önceki gün biter.

Uygulamanız bölünmemiş haftalar kullanıyorsa, 1. hafta önceki yılda veya Ocak'ın ilk birkaç gününde başlayabilir. Bu, FirstWeekDay ve ReferenceDay ortam değişkenlerini nasıl kullandığınıza bağlıdır.

Ne zaman kullanılır?

The week() fonksiyonu, haftalara göre toplamaları karşılaştırmak istediğinizde yararlıdır. Örneğin haftaya göre ürünlerin toplam satışlarını görmek istediğinizde kullanılabilir. Kullanıcı hesaplamada uygulamanın BrokenWeeks, FirstWeekDay ve ReferenceDay sistem değişkenlerini kullanmak zorunda olmak istemezse weekname() fonksiyonu yerine week() tercih edilir.

Örneğin ürünlerin toplam satışlarını haftalara göre görmek istediğinizde.

Uygulama bölünmemiş haftalar kullanıyorsa, 1. hafta önceki yılın Aralık ayından tarihler içerebilir veya mevcut yılın Ocak ayındaki tarihleri hariç tutabilir. Uygulama bölünmüş haftalar kullanıyorsa 1. hafta yediden daha az gün içerebilir.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Aşağıdaki örneklerde varsayılanlar

Set DateFormat= 'MM/DD/YYYY'; Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4;
Fonksiyon örnekleri
ÖrnekSonuç

week('12/28/2021')

52 döndürür.

week(44614)02/22/2022 için seri numara olduğundan 8 döndürür.
week('01/03/2021')53 döndürür.
week('01/03/2021',6)1 döndürür.

Örnek 1 – Varsayılan sistem değişkenleri

Örnek 2 – first_week_day

Örnek 3 – unbroken_weeks

Örnek 4 – reference_day

Örnek 5 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 6 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!