Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

monthend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren ayın son gününün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Söz Dizimi:  

MonthEnd(date[, period_no])

Diğer bir deyişle, monthend() fonksiyonu tarihin hangi ayın içinde bulunduğunu belirler. Ardından söz konusu ayın son milisaniyesi için tarih biçiminde bir zaman damgası döndürülür.

monthend fonksiyonu diyagramı.

monthend fonksiyonunun seçilen ayın en son zaman damgasını belirlemek için nasıl kullanılabileceğini gösteren diyagram.

monthend() fonksiyonu, hesaplamanın ayın henüz geçmemiş kısmını kullanmasını istediğinizde bir ifadenin parçası olarak kullanılır. Örneğin, ay içinde henüz oluşmamış toplam faizi hesaplamak istiyor olabilirsiniz.

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih veya zaman damgası.
period_no period_no bir tamsayı olup, 0 olur ya da atlanırsa date içeren ayı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ayları; pozitif değerler ise sonraki ayları gösterir.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
ÖrnekSonuç
monthend('02/19/2012')02/29/2012 23:59:59 döndürür.
monthend('02/19/2001', -1)01/31/2001 23:59:59 döndürür.

Örnek 1 – Temel örnek

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – Grafik örneği

Örnek 4 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!