Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inweektodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp, haftanın base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Söz Dizimi:  

InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Dönüş verileri türü: Boole

Bilgi notu

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

inweektodate fonksiyonu diyagramı

inweektodate fonksiyonunun içinde TRUE değerini döndüreceği tarih aralığının örnek diyagramı.

inweektodate() fonksiyonu, bir hafta diliminin son sınırını ve bunun yanı sıra, FirstWeekDay sistem değişkenini (veya kullanıcı tarafından tanımlanan first_week_day parametresini) temel alan karşılık gelen hafta başının tarihini tanımlamak için base_date parametresini kullanır. Bu hafta dilimi tanımlandıktan sonra fonksiyon, önerilen tarih değerlerini o dilimle karşılaştırırken Boole sonuçları döndürecektir.

Ne zaman kullanılır?

inweektodate() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Bu tür bir fonksiyon genellikle bir if ifadesinde koşul olarak kullanılır. Değerlendirilen bir tarihin, belirli bir tarih de dahil hafta içinde kalıp kalmadığına bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürür.

Örneğin inweektodate() fonksiyonu belirli bir hafta içinde belirli bir tarihe kadar yapılan tüm satışları hesaplamak için kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Haftayı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no Hafta period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren haftayı gösterdiği bir tamsayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki haftaları; pozitif değerler ise sonraki haftaları gösterir.
first_week_day

Varsayılan olarak, haftanın ilk günü Pazar'dır (FirstWeekDay sistem değişkeni tarafından belirlendiği gibi) ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yarısında başlar. first_week_day parametresi FirstWeekDay değişkeninin yerini alır. Haftanın başka bir günde başladığını göstermek için 0 ile 6 arasında bir işaret belirtin.

Pazartesi başlayıp Pazar günü sona eren bir hafta için Pazartesi için 0, Salı için 1, Çarşamba için 2, Perşembe için 3, Cuma için 4, Cumartesi için 5 ve Pazar için 6 işaretini kullanın.

 

Fonksiyon örnekleri
Örnek Etkileşim
inweektodate('01/12/2006', '01/12/2006', 0) TRUE döndürür.
inweektodate('01/12/2006', '01/11/2006', 0) FALSE döndürür.
inweektodate('01/12/2006', '01/18/2006', -1) FALSE döndürür.
period_no, -1 olarak belirtildiğinden, timestamp değerinin hesaplanmasında temel alınan geçerli tarih 01/11/2006 olur.
inweektodate('01/11/2006', '01/12/2006', 0, 3 ) FALSE döndürür çünkü first_week_day 3 (Perşembe) olarak belirtilmiştir ve bu da 01/12/2006 gününü, 01/12/2006 gününü içeren haftadan sonraki haftanın ilk günü yapar.

Bu konular bu fonksiyon ile çalışmanıza yardımcı olabilir:

İlgili konular
Konu Varsayılan İşaret / Değer Açıklama
FirstWeekDay 6 / Pazar Her haftanın başlangıç gününü tanımlar.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_week_day

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!