Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inmonthstodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir zaman damgasının en son base_date milisaniyesi de daha dahil olmak üzere aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık veya yarı yıllık dönem içine düştüğünü bulur. Zaman damgasının önceki veya sonraki bir zaman dönemine denk gelip gelmediğini bulmak da mümkündür.

Söz Dizimi:  

InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])

Dönüş verileri türü: Boole

inmonthstodate fonksiyonu diyagramı.

Bir zaman damgasının ayarlanan zaman segmentinin içinde mi yoksa dışında mı kaldığını belirlemek için inmonthstodate fonksiyonunun nasıl kullanılabileceğini gösteren diyagram.
Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n_months

Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayı olarak çözümlenen bir tamsayı veya ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğerdir), 2 (iyi aylık), 3 (inquarter()fonksiyonuna eşdeğerdir), 4 (dört aylık dönem) veya 6 (yarı yıl).

timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Dönemi değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.

first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

inmonthstodate() fonksiyonunda, base_date değeri parçası olduğu yıl segmentinin bitiş noktası işlevi görür.

Örneğin yıl dört aylık segmentlere bölündüğünde ve base_date 15 Mayıs olduğunda, Ocak'ın başıyla Nisan'ın sonu arasındaki her zaman damgası FALSE Boole sonucunu döndürür. 1 Mayıs ile 15 Mayıs arasındaki tarihler TRUE değerini döndürür. Yılın kalan bölümü FALSE değerini döndürür.

inmonthstodate fonksiyonu Boole sonuçları aralığının diyagramı.

inmonthstodate fonksiyonunun Boole sonuçları aralığını gösteren diyagram.

Yılın aşağıdaki segmentleri fonksiyonda n_month bağımsız değişkenleri olarak bulunur.

n_month bağımsız değişkenleri
Dönem Ay sayısı
ay 1
iki aylık 2
çeyrek 3
dört aylık 4
altı aylık 6

inmonthstodate() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Bu tür fonksiyonlar genellikle if expression koşulu olarak kullanılır. inmonthstodate() fonksiyonunu kullanarak, değerlendirilmesini istediğiniz dönemi seçebilirsiniz. Örneğin, belirli bir tarihe kadar kullanıcının bir dönemdeki ay, çeyrek veya yarım yıl içinde üretilen ürünleri tanımlamasına olanak tanıyan bir giriş değişkeni sağlayabilirsiniz.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
ÖrnekSonuç
inmonthstodate(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0)timestamp değeri (01/25/2013), base_date değerinin (04/25/2013) içinde yer aldığı 04/25/2013 sonuna kadar dört aylık 01/01/2013 dönemi içinde kaldığından, True döndürür.
inmonthstodate(4, '04/26/2013', '04/25/2006', 0)04/26/2013 önceki örnekte yer alan aynı dönemin dışında kaldığından False döndürür.
inmonthstodate(4, '09/25/2005', '02/01/2006', -1)period_no değeri (-1) dört aylık dönemlerde arama dönemini bir dönem geri kaydırdığından (n-months değeri) ve bu nedenle arama dönemi 01/09/2005 - 02/01/2006 olduğundan, True döndürür.
inmonthstodate(4, '04/25/2006', '06/01/2006', 0, 3)first_month_of_year değeri 3 olarak ayarlandığından ve bu ayar nedeniyle arama dönemi 05/01/2006 - 06/01/2006 yerine 03/01/2006 - 06/01/2006 olduğundan, True döndürür.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!