Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

yearend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren yılın son gününün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Söz Dizimi:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Diğer bir deyişle yearend() fonksiyonu tarihin içinde kaldığı yılı belirler. Daha sonra tarih biçiminde o yılın son milisaniyesi için bir zaman damgası döndürür. Yılın ilk ayı varsayılan olarak Ocak'tır. Ancak yearend() fonksiyonunda first_month_of_year bağımsız değişkenini kullanarak ayarlanan ilk ayı değiştirebilirsiniz.

Bilgi notu yearend() fonksiyonu FirstMonthOfYear sistem değişkenini dikkate almaz. first_month_of_year bağımsız değişkeni ile değiştirilmedikçe yıl 1 Ocak'ta başlar.

yearend() fonksiyonu diyagramı.

yearend() fonksiyonunun bir tarihi ve bu tarihin geçtiği yılın sonunu nasıl tanımladığını gösteren diyagram.

yearend() fonksiyonu; hesaplamanın yılın henüz geçmemiş kısmını kullanmasını istediğinizde bir ifadenin parçası olarak kullanılır. Örneğin yıl içinde henüz oluşmamış toplam faizi hesaplamak istediğinizde.

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih veya zaman damgası.
period_no period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren yılı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki yılları; pozitif değerler ise sonraki yılları gösterir.
first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Yılın ilk ayını ayarlamak için first_month_of_year bağımsız değişkeninde aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz:

first_month_of_year değerleri
Ay Değer
Şubat 2
Mart 3
Nisan 4
May 5
Haziran 6
Temmuz 7
Ağustos 8
Eylül 9
Ekim 10
Kasım 11
Aralık 12

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
yearend('10/19/2001') 12/31/2001 23:59:59 döndürür.
yearend('10/19/2001', -1) 12/31/2000 23:59:59 döndürür.
yearend('10/19/2001', 0, 4) 03/31/2002 23:59:59 döndürür.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!