Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inmonth - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren ay içinde olması halinde True döndürür.

Söz Dizimi:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no)

indaytotime fonksiyonu diyagramı.

Ay içi fonksiyonlarının koşullarını gösteren diyagram.

Diğer bir deyişle inmonth() fonksiyonu belirli bir tarih grubunun bu ay içinde olup olmadığını belirler ve ayı tanımlayan bir base_date değerini temel alarak bir Boole değeri döndürür.

inmonth() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Normal olarak bu tür bir fonksiyon bir if expression içinde bir koşul olarak kullanılır. Söz konusu tarih dahil olmak üzere, bir tarihin ay içinde olup olmadığına bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürür.

Örneğin inmonth() fonksiyonu belirli bir ayda üretilmiş tüm ekipmanları tanımlamak için kullanılabilir.

Dönüş verileri türü: Boole

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
zaman damgası base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ayı değerlendirmek için kullanılan tarih. base_date değerinin ay içinde herhangi bir gün olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.
period_no Ay period_no kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren ayı gösterdiği bir tam sayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki ayları; pozitif değerler ise sonraki ayları gösterir.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0) True döndürür
inmonth('25/01/2013', '23/04/2013', 0)False döndürür
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1) False döndürür
inmonth ('25/12/2012', '17/01/2013', -1) True döndürür

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – Grafik nesnesi

Örnek 4 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!