Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inyeartodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp, yılın base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Söz Dizimi:  

InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Dönüş verileri türü: Boole

Bilgi notu

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

inyeartodate fonksiyonu diyagramı

inyeartodate fonksiyonunun TRUE değerini döndüreceği tarih aralığının örnek diyagramı.

inyeartodate() fonksiyonu yılın belirli bir kısmını base_date ile dilimleyerek o dilim için kabul edilebilen en son tarihi tanımlar. Fonksiyon daha sonra bir tarih alanının veya değerinin bu dilim içinde kalıp kalmadığını değerlendirerek bir Boole sonucu döndürür.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Yılı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no Yıl period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren yılı gösterdiği bir tamsayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki yılları; pozitif değerler ise sonraki yılları gösterir.
first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Ne zaman kullanılır?

inyeartodate() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Bu tür bir fonksiyon genellikle bir if ifadesinde koşul olarak kullanılır. Değerlendirilen bir tarihin, kendisi de dahil yıl içinde kalıp kalmadığına bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürür.

inyeartodate() fonksiyonu örneğin bir yıl içinde belirli bir tarihe kadar üretilen tüm ekipmanı tanımlamak için kullanılabilir.

Bu örnekler AA/GG/YYYY tarih biçimini kullanır. Tarih biçimi, veri yükleme komut dosyanızın en üstündeki SET DateFormat deyiminde belirtilir. Örneklerdeki biçimi gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirin.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inyeartodate ('01/25/2013', '02/01/2013', 0) TRUE döndürür.
inyeartodate ('01/25/2012', '01/01/2013', 0) FALSE döndürür.
inyeartodate ('01/25/2012', '02/01/2013', -1) TRUE döndürür.
inyeartodate ('11/25/2012', '01/31/2013', 0, 4) TRUE döndürür.
timestamp değeri, dördüncü ayda başlayan mali yılın içine ve base_date değerinden öncesine denk gelir.
inyeartodate ('3/31/2013', '01/31/2013', 0, 4 ) FALSE döndürür.
Önceki örnek ile karşılaştırıldığında timestamp değeri halen ilgili mali yılın içindedir; ancak base_date değerinden sonra olduğundan yıl bölümünün dışında kalır.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!