Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inweek - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren hafta içinde olması halinde True döndürür.

Söz Dizimi:  

InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Dönüş verileri türü: Boole

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

inweek() fonksiyonu aralığının diyagramı

Hafta segmentleri içindeki tarihleri değerlendirmek ve bir tarihin seçilen aralığın içinde bulunup bulunmadığını belirten bir Boole sonucu döndürmek için inweek() fonksiyonunun nasıl kullanılacağını gösteren diyagram.

inweek() fonksiyonu, tarihin hangi yedi günlük dönemin içinde bulunduğunu belirlemek için base_date bağımsız değişkenini kullanır. Haftanın başlangıç günü FirstWeekDay sistem değişkenine bağlıdır. Ancak inweek() fonksiyonundaki first_week_day bağımsız değişkenini kullanarak haftanın ilk gününü de değiştirebilirsiniz.

Seçilen hafta tanımlandıktan sonra, fonksiyon önerilen tarih değerlerini söz konusu hafta segmentiyle karşılaştırarak Boole sonuçları döndürür.

inweek() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Normal olarak bu tür bir fonksiyon if expression içinde bir koşul olarak kullanılır. inweek() fonksiyonu, değerlendirilen tarihin base_date bağımsız değişkeninin seçilen tarihiyle aynı haftada gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürür.

Örneğin belirli bir haftada üretilen tüm ekipmanı tanımlamak için inweek() fonksiyonu kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Haftayı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no Hafta period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren haftayı gösterdiği bir tamsayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki haftaları; pozitif değerler ise sonraki haftaları gösterir.
first_week_day

Varsayılan olarak, haftanın ilk günü Pazar'dır (FirstWeekDay sistem değişkeni tarafından belirlendiği gibi) ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yarısında başlar. first_week_day parametresi FirstWeekDay değişkeninin yerini alır. Haftanın başka bir günde başladığını göstermek için 0 ile 6 arasında bir işaret belirtin.

first_week_day değerleri
Gün Değer
Pazartesi 0
Salı 1
Çarşamba 2
Perşembe 3
Cuma 4
Cumartesi 5
Pazar 6

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', 0) TRUE döndürür
inweek ('01/12/2006', '01/20/2006', 0 ) FALSE döndürür
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', -1 ) FALSE döndürür
inweek ('01/07/2006', '01/14/2006', -1) TRUE döndürür
inweek ('01/12/2006', '01/09/2006', 0, 3) first_week_day değeri olarak 3 (Perşembe) belirtildiğinden ve bu durumda  01/09/2006 tarihini içeren haftadan sonraki haftanın ilk günü 01/12/2006  olduğundan FALSE döndürür.

Bu konular bu fonksiyon ile çalışmanıza yardımcı olabilir:

İlgili konular
KonuVarsayılan İşaret / Değer Açıklama
FirstWeekDay6 / PazarHer haftanın başlangıç gününü tanımlar.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_week_day

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!