Ana içeriğe geç

Table is

Excel, XML veya Parquet dosyaları için tablo biçimi belirticisinde verileri yükleyeceğiniz tabloyu belirtebilirsiniz.

Söz Dizimi:  

Table is table name

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
table name

Tablonun adını belirtir. Değer, tablo biçimine bağlıdır:

 • Excel: Sayfa adı.

 • XML: XML'in yüklenecek bölümünü belirten yol.

 • Parquet: <node>.<node>.<node> biçimiyle tabloyu belirten yol.

  İç içe geçirilmiş bir yapıdaki bir tabloyu belirtirken Table is kullanın.

  Örneğin aşağıdaki şemada Parquet verileriniz var:

  Schema: Field(name: "Name", datatype: String), Field(name: "Age", datatype: Float), Field(name: "Phone", datatype: List( Field(name: "Item", datatype: Struct[ Field(name: "Number", datatype: String)

  Table is [Schema:Phone.Item] bağımsız değişkeniyle Telefon ve iç içe geçirilmiş alanlarını bir tablo olarak yükleyebilirsiniz. Bu, tablo ile %Key_Phone anahtar alanını oluşturacaktır.

Örnek: Excel

LOAD "Item Number", "Product Group", "Product Line", "Product Sub Group", "Product Type" FROM [lib://DataFiles/Item master.xlsx] (ooxml, embedded labels, table is [Item master]);

Örnek: XML

LOAD city%Table, %Key_row_7FAC1F878EC01ECB FROM [lib://DataFiles/cities.xml] (XmlSimple, table is [root/row/country/city]);

Örnek: Parquet

company.parquet dosyası aşağıdaki şemayı içerir:

company (String) contact (String) company:salesrep (List) salesrep (Group) salesrep (String) company:headquarter (List) headquarter (Group) country (String) city (String) city:region (List) region (Group) region (String)

Aşağıdaki, dosyanın içeriğini tablolara yükleyecektir. Birinci load deyimi, kök grubu yükler. İkinci load deyimi, salesrep grubunun içeriğini tablo olarak yükler. Üçüncü, headquarter grubunu tablo olarak yükler. Dördüncü, region grubunu tablo olarak yükler.

LOAD * FROM […] (parquet); LOAD * FROM […] (parquet, table is [company:salesrep.salesrep]); LOAD * FROM […] (parquet, table is [company:headquarter.headquarter] LOAD * FROM […] (parquet, table is [company:headquarter.headquarter.city:region.region]

Sınırlamalar:  

Table is belirticisi sadece Excel, XML veya Parquet dosyalarıyla ilgilidir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!