Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Tablo biçimi

Tablo biçimi, dosya türünü tanımlayan LOAD deyimi için bir dosya belirticisidir. Hiçbir şey belirlenmezse, dosyanın bir .txt dosyası olduğu kabul edilir.

Tablo biçimi türleri
Tür Açıklama
txt

Sınırlanmış metin dosyasında, tablodaki sütunlar sınırlayıcı bir karakter ile ayrılır.

Delimiter is

fix

Sabit kayıt dosyasında, her alan tam olarak belirli bir sayıda karakterden oluşur.

Tipik olarak, birçok sabit kayıt uzunluğu dosyası satır besleme ile ayrılmış kayıtlar içerir, ancak kayıt boyutunu bayt cinsinden belirtmek veya Record is ile birden fazla satıra yaymak için daha gelişmiş seçenekler vardır.

Record is

Bilgi notuVeriler çok baytlı karakterler içeriyorsa biçimin bayt cinsinden sabit bir uzunluğu temel alması nedeniyle alan sonlarının hizası bozulabilir.
dif .dif dosyasında (Data Interchange Format), kullanılan tabloyu tanımlamaya yönelik özel bir biçim.
biff Qlik Sense ayrıca, standart Excel dosyalarındaki verileri biff biçiminin (Binary Interchange File Format) yardımıyla yorumlayabilir.
ooxml

Excel 2007 ve sonraki sürümler ooxml .xslx biçimini kullanır.

Table is belirticisi, tablo olarak yüklenecek sayfa adını tanımlamak için kullanılabilir.

Table is

html Tablo bir html sayfasının veya dosyasının parçasıysa html kullanılmalıdır.
xml

xml (Extensible Markup Language), metin biçiminde veri yapılarını temsil etmek için kullanılan bir ortak biçimlendirme dilidir.

Table is belirticisi, tablo olarak yüklenecek XML'in yolunu tanımlamak için kullanılabilir.

Table is

qvd qvd biçimi, bir Qlik Sense uygulamasından dışa aktarılan özel QVD dosyaları biçimidir.
qvx qvx, Qlik Sense uygulamasına yüksek performanslı çıkış sağlayan dosya/klasör biçimidir.
parquet

Apache Parquet, büyük veri kümelerini depolamak ve sorgulamak için oldukça verimli bir sütunlu depolama biçimidir.

İç içe geçirilmiş veriler içeren Parquet dosyalarında, Table is belirticisini kullanarak yüklenecek Parquet dosyasından tabloyu belirtebilirsiniz. Örneğin: LOAD * FROM [lib://DataFiles/company.parquet] (parquet, table is [company:salesrep.salesrep]);.

Table is

Parquet dosyalarındaki iç içe geçirilmiş verileri yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. İç içe geçirilmiş Parquet dosyalarından veri yükleme.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!