Ana içeriğe geç

Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma

BU SAYFADA

Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma

Bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilecek ana hesaplamalar oluşturabilirsiniz.

Bir ana hesaplama, bir ifadenin ve ad, açıklama ve etiketler gibi açıklayıcı verilerin birleşimidir. Farklı yollarla bir ana hesaplama oluşturabilirsiniz.

Bir alandan ana hesaplama oluşturma

Ortak bir toplama işleviyle ana hesaplama oluşturma

İfadeyi yazarak ana hesaplama oluşturma

Veri modeli görüntüleyicisinden ana hesaplama oluşturma

Ayrıca bir görselleştirmede oluşturulan bir hesaplamaya göre de ana hesaplama oluşturabilirsiniz. Bir görselleştirmenin özellikler panelindeki hesaplamanın altında, Ana öğeler bölümünde Yeni ekle'ye tıklayın.

Ayrıca bkz.

 

İfadelerde ana hesaplamaları kullanma

Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma

Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma

Hesaplamalar

Boyutlarla veri gruplama