Ana içeriğe geç

Bunu nasıl yaptım: Çözülen bölgeler ve alt bölgeler

BU SAYFADA

Bunu nasıl yaptım: Çözülen bölgeler ve alt bölgeler

Çözme işlemini kullanarak özel bölgeler oluşturabilirsiniz. Detaya inme boyutlarını kullanarak, birden çok çözülmüş alan arasında hiyerarşik bir ilişki oluşturabilirsiniz.

Bu örnekte, ABD eyaletlerinin bölgeler ve alt bölgeler halinde gösterildiği bir harita eklenmiştir. Haritalarda, bölge, alt bölge ve eyalet arasında hiyerarşi oluşturmak için bir detaya inme boyutu kullanılmaktadır.

Example map of the United States dissolved into regions

ABD'nin bölgelerini çözülmüş halde gösteren harita

Bir bölge seçtiğinizde, bileşen alt bölgeleri gösterilir.

Map with a region selected, now displaying dissolved subregions

Çözülmüş bölge seçili olarak, çözülen alt bölgeleri gösteren harita

Bir alt bölge seçildiğinde onu oluşturan eyaletler görüntülenir.

Map of a selected subregion, now displaying individual component states

Alt bölgenin seçildiği ve onu oluşturan eyaletleri gösteren harita

Bu haritayı oluşturmak için iki detaya inme boyutu kullanılır. Biri bölgelerin ve eyaletlerin adlarını içerir. İkincisi geometriyi içerir ve konum alanı olarak kullanılır.

Veriler

Bu örnekte, veri yükleme düzenleyicisine satır içi olarak eklenen tek bir veri kümesi kullanılmaktadır.

Bunu nasıl oluşturdum?

 1. Verileri Veri yükleme düzenleyicisine ekleyin.
 2. Aşağıdaki çözme işlevlerini ekleyin:

  SubRegionAreas:

  Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

  Select DissolvedPolygon as SubregionPolygon, SubregionName FROM Dissolve(dissolveField="SubregionName", resolution="Source", areaDatasetKeyField="State")

  DATASOURCE subregions INTABLE keyField="State", namedAreaField="State"', Regions);

   

  RegionsAreas:

  Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

  Select DissolvedPolygon as RegionPolygon, RegionName FROM Dissolve(dissolveField="RegionName", resolution="Source", areaDatasetKeyField="State")

  DATASOURCE regions INTABLE keyField="State", namedAreaField="State"', Regions);

   

  Komut dosyasında birden fazla çözme işlemi olduğunda, oluşturulan varsayılan alanları yeniden adlandırmak için Select deyimleri eklenmelidir.

 3. Verileri yükleyin.
 4. Sayfa görünümünde, Bölgeler adlı bir detaya inme boyutu oluşturun. Buna sırasıyla aşağıdaki alanları ekleyin:

  • RegionName
  • SubregionName
  • State
 5. RegionPolygons adlı bir detaya inme boyutu oluşturun. Buna sırasıyla aşağıdaki alanları ekleyin:

  • RegionPolygon
  • SubregionPolygon
  • State
 6. Bir harita ekleyin.
 7. Boyut olarak Bölgeleri kullanarak bir alan katmanı ekleyin. Aşağıdaki özellikleri ayarlayın:

  • Konum'da, Konum alanı öğesini RegionPolygons olarak ayarlayın.
  • Renkler'de, Renkler öğesini Özel seçeneğine ayarlayın ve aşağıdakileri yapın:
   • Kalıcı renkler'i seçin.
   • 100 renk'i seçin.
   • Opaklık öğesini %50'ye ayarlayın.
   • Anahat rengi öğesini 000000 olarak ayarlayın.
 8. Haritada bölgeyi ortalayın ve sonra Kaydırarak gezinmeyi sınırla öğesini Özel seçeneğine ayarlayıp Kaydırma sınırı belirle öğesine tıklayın.